Radi se na tome

U toku je realizacija projekta “Put za Babino”

Ministar za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša Zeničko – dobojskog Kantona (ZDK), Arnel Isak predstavio je početkom juna ove godine “prioritetne planove zaštite, održavanja, rekonstrukcije i izgradnje regionalnih cesta za 2019. godinu”.

Na konferenciji za medije koju je 6. juna ove godine održalo Ministarstvo za prostorno uređenje ZDK saopćeno je da će “sredstva u iznosu od 4.574.340,00 KM” biti uložena za razvoj putne infrastrukture Grada Zenica, pri čemu je posebno izdvojen “put za Babino”.

Put za Babino je dugo očekivani projekt koji gradske vlasti nikada nisu adekvatno riješile, pa smo odlučili da ove godine otpočnemo sa rješavanjem ovog dugogodišnjeg vitalnog problema mještana babinskog sliva. Vlada i Ministarstvo za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoliša, u skladu sa zakonom o budžetu, opredijelili su adekvatna sredstva za rekonstrukciju puta kako bi se na taj način kvalitet života mještana ovog sliva doveo na zadovoljavajući nivo.

Arnel Isak, 06.06.2019.

Na osnovu inicijative i prijedloga ministra za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, Arnela Isaka, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je na sjednici održanoj početkom septembra ove godine izdvojila milion konvertibilnih maraka za rekonstrukciju puta za Babino.

Kako se navodi u odluci Vlade ZDK, izdvojena sredstva bit će upotrebljena za rekonstrukciju poddionice Bolnica-Arnauti u dužini koja odgovara izdvojenih sredstvima.

“Vlada Zeničko-dobojskog kantona opredjeljuje sredstva planirana u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za2019. godinu („SlužbenenovineZeničko-dobojskog kantona“,broj: 3/19) na razdjelu 19, budžetska organizacija 03, potrošačka jedinica 00001-Kantonalna direkcija za ceste, ekonomski kod 821600-budžetska pozicija „Rekonstrukcija i investiciono održavanje “u iznosu od 1.000.000,00 KM za realizaciju projekta „Rekonstrukcija I faze lokalne ceste Zenica-Babino-Arnauti“.

Vlada ZDK, Odluka, 06.09.2019.

Isak je tada izjavio da će ubrzo biti raspisan i tender za izbor izvođača radova na rekonstrukciji prve poddionice puta za Babino, te da je Protokol o zajedničkom učešću u rekonstrukciji puta spreman i da će sa predstavnicima Gradske uprave Zenica “usaglasiti detalje” te da ne može dopusiti “da građani trpe posljedice” i da zbog toga “hitno treba početi gradnja puta koji mještani Babina toliko dugo očekuju i zaslužuju”.

Premijer ZDK, Mirza Ganić i ministar prostornog uređenja, prometa i komunikacija i zaštite okoline, Arnel Isak potpisali su, krajem septembra ove godine s gradonačelnikom Zenice, Fuadom Kasumovićem Protokol o zajedničkom učešću u rekonstrukciji puta za Babino, poddionica Kantonalna bolnica Zenica – Arnauti.

Obavještavam građane sliva Babino, da sada imaju pare za rekonstrukciju puta. Prošle sam godine rekao da nemaju, sada imaju i sa ministrom Isakom, uz svjedoka premijera ZDK, to smo i potpisali.

Fuad Kasumović, 26.09.2019.

Dan nakon potpisivanja Protokola o saradnji na realizaciji Projekta rekonstrukcije lokalne ceste Zenica-Babino-Arnauti raspisan je tender za realizaciju ovog projekta.
Evo odmah nakon jučerašnjeg potpisivanja Protokola sa gradonačelnikom Kasumovićem, krenuli smo u raspisivanje tendera i danas to uspješno i okončali, jer nisam želio dozvoliti da čekaju naši sugrađani koji nestrpljivo i sa čežnjom čekaju na rješavanje dugogodišnjih problema loše putne komunikacije prema gradu Zenica.
Arnel Isak, 27.09.2019.

Obzirom da je realizacija projekta “Put za Babino” u toku, Istinomjer obećanju ministra Arnela Isaka daje ocjenu radi se na tome, te ćemo i dalje pratiti da li će mještani uskoro dobiti dugoočekivanu cestovnu infrastrukturu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!