Ispunjeno

Upućena inicijativa da se načelnici/e u FBiH biraju u dva kruga

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Amir Purić (Naša stranka), gostujući u programu TVSA 6. marta 2023. godine, govorio je o formiranju vlasti u Federaciji BiH. Između ostalog, osvrnuo se i na lokalni nivo, pri čemu je najavio da će podnijeti inicijativu za izmjenu Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH. Purić je krajem maja 2023. godine, zajedno sa zastupnikom Stranke za BiH Admirom Čavalićem, uputio u proceduru Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH.

Izvor: Naša stranka

Prema Izbornom zakonu BiH, izbor načelnika/ce se, između ostalih, definira i entitetskim zakonima.

Član 13.7 (1)

Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik bira se u skladu s ovim Zakonom, ustavima, entitetskim zakonima i statutom općine, odnosno grada.

Izborni zakon BiH

Purić je tom prilikom istakao da je u fokusu izmjena spomenutog federalnog zakona omogućavanje izbora načelnika/ca u općinama u FBiH u dva kruga:

Ja ću, kao federalni zastupnik, to mi je jedan od prioriteta, i tu čekam da vidim imamo li obrise izvršne vlasti, uputit ću uskoro u proceduru izmjene upravo ovog zakona koji se tiče izbora i opoziva načelnika, kako bismo možda imali izbor načelnika u općinama u Federaciji u dva kruga; to bi onda sigurno značilo da ćemo imati nekog novog idući put u Velikoj Kladuši ko ne dolazi iz Laburističke stranke, ko nije presuđeni ratni zločinac ili podržava takvu politiku.

Amir Purić, 6.3.2023.

S obzirom na to da u martu ove godine nije precizirao kada će podnijeti spomenutu inicijativu, tu smo informaciju zatražili od zastupnika Purića. Kako je polovinom maja rekao za Istinomjer, planirano je da “prijedlog zakona bude upućen do kraja ovog mjeseca”.

Zajedno s kolegom iz Predstavničkog doma PFBiH Admirom Čavalićem (SBiH), Amir Purić uputio je 29.5.2023. u proceduru Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH, čijim bi se usvajanjem omogućio izbor načelnika u dva kruga.

Prijedlog izmjena Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH, koje su uputili Purić i Čavalić, objavljen je i na stranici Predstavničkog doma PFBiH.

U skladu s predloženim izmjenama, za načelnika je izabran kandidat koji na neposrednim i tajnim izborima dobije više od polovine važećih glasova birača/ica koji/e su glasali/e. Također, predloženim izmjenama definirano je da “ukoliko nijedan kandidat ne dobije više od polovine važećih glasova birača koji su glasali, održava se drugi izborni krug za 14 dana”.

Dva kandidata koja su u prvom krugu dobila najveći broj glasova učestvuju u drugom izbornom krugu.

U slučaju da neki od kandidata iz stava (4) ovog člana odustane od izbora, pravo da učestvuje u drugom izbornom krugu stiče kandidat koji je sljedeći po broju dobijenih glasova u prvom izbornom krugu.

U drugom izbornom krugu izabran je kandidat koji je dobio veći broj glasova.

Ako u drugom izbornom krugu uslijed odustajanja drugih kandidata ostane samo jedan kandidat, taj kandidat se smatra izabranim.

Ukoliko u drugom izbornom krugu oba kandidata dobiju jednak broj glasova, glasanje između ta dva kandidata se ponavlja za 7 dana.

Ako prilikom ponovljenog glasanja oba kandidata dobiju jednak broj glasova, izborni postupak će se ponoviti u cijelosti.

Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika u FBiH

S obzirom na činjenicu da je zastupnik Naše stranke u Predstavničkom domu FBiH Amir Purić uputio u proceduru Prijedlog zakona o izmjeni Zakon o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika u FBiH, kako je i najavio u martu 2023. godine, Istinomjer njegovo obećanje ocjenjuje ispunjenim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!