Najave

Purić najavio podnošenje inicijative da se načelnici/e u FBiH biraju u dva kruga

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Amir Purić (Naša stranka), gostujući u programu TVSA, govorio je o formiranju vlasti u Federaciji BiH. Između ostalog, osvrnuo se i na lokalni nivo, pri čemu je najavio da će uskoro podnijeti inicijativu o izmjeni Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika/ca općina u FBiH.

Izvor: Naša stranka

Komentarišući lokalnu političku situaciju u Općini Velika Kladuša, Purić se osvrnuo i na mogućnost eventualnog opoziva načelnika Velike Kladuše Fikreta Abdića:

Nepovjerenje načelniku može prosta većina izglasati i pokrenuti opoziv, s tim da se to mora završiti u ovoj godini jer je sljedeća godina izborna, i u izbornoj godini takvo što ne možete pokretati, prema važećem federalnom zakonu. Mislim da će tako nešto biti neizbježno ako načelnik ne bude imao minimum saradnje s većinom u vijeću.

Amir Purić, 6.3.2023.

Prema Zakonu o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika/ca općina u FBiH, odluka o pokretanju opoziva gradonačelnika/ce donosi se većinom glasova od ukupnog broja vijećnika/ca u općinskom vijeću. U slučaju prihvatanja odluke, potrebno je da građani/ke, tajnim glasanjem, natpolovičnom većinom onih koji su glasali, donese odluku o opozivu gradonačelnika/ce.

Članak 6.

Inicijativa s obrazloženjem za pokretanje postupka opoziva načelnika može biti pokrenuta od općinskog vijeća putem 1/3 vijećnika općinskog vijeća, ili 10% registriranih birača na području općine.

Općinsko vijeće je dužno sve inicijative za pokretanje opoziva načelnika iz stavka 1. ovog članka staviti na dnevni red naredne sjednice općinskog vijeća.

Odluka o pokretanju opoziva načelnika donosi se većinom glasova od ukupnog broja vijećnika u općinskom vijeću. U slučaju prihvaćanja inicijative općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o pokretanju postupka opoziva načelnika u roku od 30 dana.

Ako općinsko vijeće donese odluku o prihvaćanju inicijative opoziva načelnika, sprovodi se postupak u kojem građani odlučuju izravnim tajnim glasovanjem. Mandat načelnika prestaje ukoliko natpolovična većina građana, koji su glasovali, donese odluku o opozivu načelnika. Odluka građana je obvezujuća za općinsko vijeće i načelnika.

Zakon o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u FBiH

Prema Izbornom zakonu BiH, izbor načelnika/ce se, između ostalih, definira i entitetskim zakonima.

Član 13.7 (1)

Općinski načelnik, odnosno gradonačelnik bira se u skladu s ovim Zakonom, ustavima, entitetskim zakonima i statutom općine, odnosno grada.

Izborni zakon BiH

Ovom prilikom, Amir Purić najavio je i da će uskoro podnijeti inicijativu u Predstavničkom domu o izmjenama pomenutog federalnog zakona kako bi se, između ostalog, omogućio i izbor načelnika/ca u Općinama u FBiH u dva kruga:

Ja ću, kao federalni zastupnik, to mi je jedan od prioriteta, i tu čekam da vidim imamo li obrise izvršne vlasti, uputit ću uskoro u proceduru izmjene upravo ovog zakona koji se tiče izbora i opoziva načelnika, kako bismo možda imali izbor načelnika u općinama u Federaciji u dva kruga, to bi onda sigurno značilo da ćemo imati nekog novog idući put u Velikoj Kladuši ko ne dolazi iz Laburističke stranke, ko nije presuđeni ratni zločinac ili podržava takvu politiku.

Amir Purić, 6.3.2023.

Istinomjer će pratiti da li će zastupnik u Predstavničkom domu PFBiH Amir Purić uskoro podnijeti inicijativu za izmjene Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika/ca općina u FBiH.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!