Državno uređenje

6

obećanja

U progresu
2
Ekonomija

15

obećanja

Obrazovanje

12

obećanja

Ispunjeno
2
U progresu
1
Pravna država

8

obećanja

Socijalna politika

26

obećanja

Ispunjeno
1
U progresu
3
Zdravstvo

6

obećanja

Započeto
Nije započeto

DNS | Državno uređenje

Pravo na lokalnu samoupravu
U progresu

DNS | Državno uređenje

Reforma javne uprave
Nije započeto
Nije započeto
Nije započeto
Započeto
Započeto
Nije započeto
Započeto
U progresu
Nije započeto
Neutemeljeno
Započeto
Nije započeto
Nije započeto
Nije započeto
Nije započeto
Započeto

DNS | Obrazovanje

Gradnja vrtića
Započeto

DNS | Ekonomija

Tržišna privreda
Započeto
Nije započeto
Nije započeto
Nije započeto
Nije započeto

DNS | Socijalna politika

Pauza za dojenje djeteta
Nije započeto
U progresu

DNS | Socijalna politika

Porodiljska naknada u visini plate
Započeto
Započeto
U progresu

DNS | Socijalna politika

Materinski dodatak
Započeto
Započeto

DNS | Socijalna politika

Porodični i dječiji dodaci
Neutemeljeno
U progresu
Započeto
Zaustavljeno
Nije započeto
Zaustavljeno
Pitajte Istinomjer!