Istinomjer u mandatu 2018-2022 vrši monitoring stepena ispunjenosti 149 obećanja političkih subjekata koji participiraju u izvršnoj vlasti na nivou Vlada RS.

Vlast na nivou Vlada RS, formiralo je ukupno 4 političkih subjekata,

Najviše obećanja (81), dato je u oblasti Ekonomija.

26


Državno uređenje
7
Ekonomija
5
Obrazovanje
3
Pravna država
4
Socijalna politika
4
Zdravstvo
3

52


Državno uređenje
6
Ekonomija
27
Obrazovanje
5
Pravna država
1
Socijalna politika
9
Zdravstvo
4

65


Državno uređenje
7
Ekonomija
46
Pravna država
1
Socijalna politika
9

6


Ekonomija
3
Obrazovanje
1
Pravna država
1
Socijalna politika
1
Pitajte Istinomjer!