Ispunjeno manjim dijelom

Značajnije korištenje obnovljivih izvora energije

Partije: SDA | Oblasti: Ekonomija

Značajnije korištenje obnovljivih izvora energije.

Izvor: SDA "Agenda BiH 2026"

Vijeće ministara BiH je 26. 11. 2020. godine, na prijedlog Ministarstva finansija i trezora BiH, prihvatilo je Inicijativu i odredilo delegaciju za vođenje pregovora radi zaklјučivanja Ugovora o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, projekt Vjetroelektrana „Vlašić“.

Projekt, čija je realizacija planirana u periodu 2020 – 2024. godine, odnosi se na izgradnju vjetroelektrane od 50 MW na visoravni Vlašić, s cilјem proizvodnje električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema.

Vrijednost kredita je 36 miliona eura, sa alokacijom na Federaciju BiH i rokom otplate od 20 godina, uklјučujući četiri godine grace perioda.


Vijeće ministara BiH je 28.2.2021. godine prihvatilo Inicijativu i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (agencija za izvršenje projekta), u iznosu 36 miliona eura za Projekt izgradnje Vjetroelektrane „Vlašić“

Sredinom februara 2021. godine na sjednici Vijeća ministara BiH prihvatilo je Inicijativu i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu i projektu između KfV-a, Frankfurt na Majni (KfV), i Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora (zajmoprimac), i Federacije Bosne i Hercegovine, koju predstavlja Federalno ministarstvo finansija, i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo (agencija za izvršenje projekta), u iznosu 36 miliona eura za Projekt izgradnje Vjetroelektrane „Vlašić“.Izgradnjom vjetroelektrane snage do 50 MW na visoravni Vlašić u Srednjobosanskom kantonu stvaraju se uvjeti za proizvodnju električne energije za potrebe bosanskohercegovačkog elektroenergetskog sistema. Projekt će doprinijeti ekonomskom razvoju BiH, uz korištenje obnovljivih izvora energije i smanjenje stakleničkih plinova. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 75 miliona eura, a finansirala bi se sredstvima kredita KfV i EIB-a u iznosima po 36 miliona eura i vlastitim izvorima JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo u iznosu tri miliona eura.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!