Ispunjeno većim dijelom

Zbrinjavanje starih i iznemoglih osoba i penzionera

Opštine: Centar Sarajevo

Zbrinjavanje starih i iznemoglih osoba i penzionera.

Obrazloženje

Općina Centar Sarajevo iz svojih Budžeta tokom protekle tri godine izdvajala je sredstva za brigu o starim i iznemoglim osobama i penzionerima, a do sada je otvorila i dva centra za zdravo starenje, te je najavljeno i otvaranje trećeg centra.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Budžetu Općine Centar Sarajevo za 2017. godinu izdvojeno je 288.000 KM za participaciju nabavke hljeba i mlijeka za ugrožene građane, te 65.000 KM za pomoć penzionerima u nabavci lijekova.

Budžetu Općine Centar za 2019. godinu planirano izdvajanje 60.000 KM penzionerima za subvencioniranje nabavke lijekova koji nisu na esencijalnoj listi. Kako je saopšteno sredinom 2019. godine, Općina Centar u kontinuitetu izdvaja finansijska sredstva iz svog budžeta za pomoć ovoj populaciji, a posebno onima koji nisu u mogućnosti sa njihovim minimalnim penzijama nabaviti osnovne životne potrepštine, među kojima su svakako i lijekovi.

Na osnovu spiskova koje je dostavilo Udruženje penzionera općine Centar provedena je potrebna procedura i za svakog od 141 penzionera sa tog spiska uplaćeno je po 50 KM na njihove račune za pomenutu namjenu.

Općina Centar izdvajala je i ranije sredstva za Udruženje penzionera. U 2017. godini izdvojeno je 24.000 KM, a u 2018. godini 4.000 KM.

Općina takođe izdvaja sredstva za subvenciju besplatnog prevoza za penzionere, ali i za legalizaciju objekata u njihovom vlasništvu, ako i za realizaciju brojnih projekata namjenjenih starijim osobama.

Općina Centar do sada je otvorila i dva centra za zdravo starenje, a najavljeno je i otvaranje trećeg. Ovo je još jedno obećanje iz predizbornog programa Nedžada Ajnadžića, a više o tome možete čitati OVDJE.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!