U progresu

Završen prečistač za vodovode u Sokolu i Stjepan Polju

Opštine: Gračanica

Završen prečistač za vodovode u Sokolu i Stjepan Polju.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Dana 22.2.2023. godine počela prva etapa projekta zvanične inostrane saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom “Tehnološka isporuka za postrojenje za preradu pitke vode Stjepan Polje“ koji se realizuje u sklopu dugoročnog projekta „Efikasnije vodosnabdijevanje Grada Gračanice“.

Izvor: Opština Gračanica

Iz Grada Gračanica su krajem 2023. godine za Istinomjer rekli da je projekat  “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitkih voda Vrela ” u Sokolu oko 60% realizovan i nalazi se u inicijalnoj fazi. Obzirom da u junu 2022. godine uslijed, kako navode u odgovoru, neadekvatnog rada Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, nisu bila operativna sredstva kredita Evropske Investicijske Banke (EIB) kojima se, pored IPA sredstava granta, ovaj projekat finansira, dolazi do obustave svih radova.

U junu 2023. godine potpisan je Aneks ugovora sa EIB-om i sredstva kredita su operativna, međutim kako u odgovoru navode, istekao je Ugovor sa Centralnim nadzorom koji je angažovan od Federalnog ministarstva i isti do danas nije produžen. To je dovelo do obustave svih projekata na području cijele FBiH u okviru WATSAN FBiH projekta.

Obzirom da se projekat realizira u saradnji sa Češkom razvojnom agencijom, Fondom za zaštitu okoliša FBiH, Češka razvojna agencija raspisala je međunarodni tender, odabrala firmu za izvođenje radova na tehnološkom dijelu projekta. Grad Gračanica je osigurao sredstava u Budžetu za navedeni projekat na ime građevinskih i elektro radova, međutim čeka se potpisivanje ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH koji se memorandumom o razumijevanju obavezao finansijski podržati projekat. 

Dalje, u odgovoru na upit navode da je došlo do smjene uprave te da se trenutno čeka potpisivanje Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH, nakon čega bi se mogla provesti javna nabavka za građevinski i elektro dio, te nastaviti aktivnosti na projektu.

Prethodno je 22.2.2023. godine počela prva etapa projekta zvanične inostrane saradnje Republike Češke sa Bosnom i Hercegovinom “Tehnološka isporuka za postrojenje za preradu pitke vode Stjepan Polje“ koji se realizuje u sklopu dugoročnog projekta „Efikasnije vodosnabdijevanje Grada Gračanice“.

Projektom je planirana izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitke vode kapaciteta 10 l/s sa mogućnošću proširenja na 20 l/s. Ovim će se obezbijediti vodosnabdijevanje za oko 3500 stanovnika mjesne zajednice Stjepan Polje čime će se trajno riješiti problem nedostatka vode za piće zadovoljavajuće kvalitete.

Dodatno projektom je planirana i izrada projektnog dokumenta tzv. GENEREL kojim će se izvršiti analiza postojećih sistema vodosnabdijevanja za sve mjesne vodovode, u cilju da se dobiju preporuke za sistemsko rješavanje vodosnabdijevanja u onim mjesnim vodovodima kod kojih je prisutan nedostatak vode, a u okviru projekta provodiće se kampanja o podizanju svijesti kod učenika i stanovnika o značaju i očuvanju voda. Uskoro počinju procedure javne nabavke za izvođenje građevinskih radova, dok je izvođač tehnološko-mašinskog dijela projekta već odabran.

Opština Gračanica, 23.2.2023

Dana 11.7.2022. godine gradonačelnik Nusret Helić u ime Grada Gračanica potpisao je Memorandum o razumijevanju sa ambasadoricom Republike Češke Ivanom Hlavsovom u ime Republike Češke te sa Fondom za zaštitu okoliša FBiH na čelu sa direktorom Esadom Humom. Ovim je započet rad na projektu “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitkih voda Stjepan Polje, Grad Gračanica“, a procijenjena vrijednost projekta je približno 1.900.000 KM.

Kako je naznačeno na zvaničnoj stranici Grada Gračanica početkom decembra 2022. godine, krajem 2021. godine godine Grad Gračanica i izvođač radova, firma Mibral iz Sarajeva, potpisali su ugovor za izgradnju postrojenja za prečišćavanje pitkih voda Vrela, MZ Soko. Riječ je o projektu “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitkih voda (PPPV) Vrela”, a koji se implementira u okviru projekta WATSAN FBIH.

Ukupna vrijednost projekta bez PDV-a  iznosi oko 1.764.102,00 KM. Projekat se finansira iz kreditnih sredstava u iznosu od oko 712.602,00KM,  IPA 2018. grant sredstava u iznosu od 801.500,00 i grant sredstava Fonda za zaštitu okoliša FBiH u iznosu od 250.000,00 KM. Zaključno sa 30.09.2022. godine  je na ime izvedenih radova realizirano oko 600.000,00KM. Nastavak projekta će uslijediti nakon što nadležno Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva aneksira ugovor sa Centralnim nadzorom i nakon što odobrena sredstva kredita i IPA 2018 budu operativna.

Grad Gračanica, 1.12.2022. 

Izvor: Opština Gračanica

Potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, u julu 2022. godine, započela je i implementacija projekta “Izgradnja postrojenja za prečišćavanje pitkih voda Stjepan Polje, Grad Gračanica“, vrijednog skoro 1,9 miliona KM. Ovim će za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanje pitkih voda u MZ Soko i MZ Stjepan Polje biti uloženo blizu 4 miliona maraka.

Početkom augusta 2021. godine, na zvaničnoj stranici Grada Gračanica saopšteno je da je Vlada Tuzlanskog kantona putem programa ulaganja sredstava vodnih naknada za projekte na području Grada Gračanica izdvojila sredstva za 8 projekata u ukupnom iznosu od 878.232,09 KM. Među projektima za koje su izdvojena sredstva nalazi se i izgradnja regulacije korita rijeke Sokoluše na dionici Most Lido – Most Etivaža u Gračanici – Faza III, i sanacija i rekonstrukcija rezervoara u MZ Soko (Izgradnja rezervoara). Za prvi, odnosno drugi projekat izdvojeno je 200.000,00 i 50.000, KM. 

Putem zvanične stranice Grada Gračanice, 18.6.2021. godine oglašen je Elaborat o utvrđivanju granica vodnog dobra potoka Rijeka u Stjepan Polju, Gračanica, iz aprila 2021. godine, urađen od strane GEOTIM d.o.o. Tuzla zajedno sa Mišljenjem o izvršenom pregledu elaborata, broj: 06-26-2342/21 od 28.04.2021. godine, izdatog od strane Službe za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove Grada gračanica u cilju davanja istog na uvid javnosti i to u periodu od najmanje 30 dana.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!