U progresu

Završen adresni registar

Opštine: Gračanica

Završen adresni registar.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata zabilježene su značajnije aktivnosti kada je u pitanju realizacija datog obećanja.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Za potpunu funkcionalnost i pristupanje postavljanju tabli sa nazivima ulica i kućnim brojevima potrebno je da se usvoji Prijedlog odluke o nazivima ulica u Gradu Gračanica, naveli su iz Gradske uprave krajem 2023. godine.

Kako je 28.12.2020. godine navedeno na zvaničnoj stranici Vlade Tuzlanskog kantona, predstavnicima gradova i općina u Tuzlanskom kantonu uručeni su adresni registri. Radi se o realizaciji jedinstvenog projekta u Bosni i Hercegovini, koji za cilj ima označavanje naselja, ulica i trgova sa kućnim brojevima, kojeg je realiziralo Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Adresni registar je predat Gradu Gračanica, te je u toku 2021. godine izvršen pregled podataka, a u 2022. godini trebala bi se izvršiti nabavka tabli za MZ Gračanica gdje je donesena odluka o nazivima ulica.

U Programu rada Gradskog vijeća Grada Gračanice predviđeno je usaglašavanje Odluke o nazivima ulica kako bi se moglo pristupiti označavanju, a u Budžetu Grada Gračanica za 2022. godinu osigurana su sredstva – Izdaci za nabavku tabli potrebnih za označavanje ulica, trgova i objekata brojevima u okviru adresnog registra za Mz Gračanica na budžetskoj stavci br. 613727 u iznosu od 30.000,00 KM.

U skladu sa Statutarnom odlukom o organizaciji Grada Gračanica i Zakonom o Gradu Gračanica te Zaključkom Gradskog vijeća od 28.2.2022. godine Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove 14.3.2022. godine objavila je Javni poziv za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o nazivima ulica u gradu Gračanica.

Javna rasprava trajala je do 30.05.2022. godine, a na Istinomjerov upit u vezi aktivnosti u pravcu ispunjavanja navedenog obećanja, iz Gradske uprave Gračanice su odgovorili da su da je sve pripremljeno za uspostavu, planirana su i sredstva u Budžetu, kao i da Gradsko vijeće treba usvojiti novu Odluku o nazivima ulica koja je prošla javnu raspravu što se početkom 2023.godine.

Na Istinomjerov upit, poslan krajem 2023. godine, o aktivnostima koje se vrše radi ispunjenja ovog obećanja, iz Gradske uprave su naveli da je Prijedlog odluke o nazivima ulica u gradu Gračanica pripremljen, ali nije razmatran na GV, ali da je proces pristupanja adresnom registru i njegovo uspostavljanje završeno. 

Iz Gradske uprave su naveli da je preuzimanje i instalacija softvera za uspostvu adresnog registra započeta. Također je obezbijeđena obuka zaposlenika za rad u softveru, uneseni su podaci te je izvršen potrebni terenski rad. Podaci o ulicama i naseljenim mjestima grada Gračanica su izvršeni te je su za uže gradsko područje grada softerski određeni kućni brojevi. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!