Neispunjeno

Zaštita žena na selu od nasilja

Partije: DNS | Oblasti: Socijalna politika

Potrebno je ugraditi rodnu perspektivu u izradu, sprovođenje, praćenje i ocjenu razvojnih politika i programa, uključujući i budžetske politike, na način da se posveti veća pažnja potrebama žena na selu, kako bi se obezbijedilo da i one imaju koristi od politika i programa usvojenih u svim sferama i smanjio nesrazmjerno veliki broj seoskih žena koje žive u siromaštvu. Posebnim zadacima smatramo: obezbijediti zaštitu žena na selu od nasilja zasnovanog na polu, naročito od nasilja u porodici, i sprovoditi programe sprečavanja oblika nasilja koji naročito pogađaju žene i djecu,

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!