Istinomjer u mandatu 2014-2018 vrši monitoring stepena ispunjenosti 461 obećanja političkih subjekata koji participiraju u izvršnoj vlasti na nivou Vlada RS.

Vlast na nivou Vlada RS, formiralo je ukupno 3 političkih subjekata,

Najviše obećanja (223), dato je u oblasti Ekonomija.

278


Državno uređenje
50
Ekonomija
85
Obrazovanje
22
Pravna država
24
Socijalna politika
77
Spoljna politika
7
Zdravstvo
13

130


Državno uređenje
3
Ekonomija
111
Obrazovanje
2
Pravna država
9
Socijalna politika
5

53


Državno uređenje
5
Ekonomija
27
Obrazovanje
5
Pravna država
3
Socijalna politika
10
Spoljna politika
2
Zdravstvo
1
Pitajte Istinomjer!