Djelimično ispunjeno

Zaštita prirodnih resursa kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

“DNS će zalagati se za puno poštovanje ustavom utvrđenih nadležnosti opštine, koje ona ostvaruje putem svojih organa, te da se sistem lokalne uprave uređuje zakonom, a zakonom se može povjeriti vršenje poslova lokalne uprave grada.Strateški ciljevi u oblasti regionalnog i lokalnog održivog razvoja obuhvataju:

zaštitu i korišćenje prirodnih resursa kojima raspolažu jedinice lokalne samouprave, u skladu s principima održivog razvoja i primjenom ekonomskih instrumenata;”

Vlada Republike Srpske prihvatila je na sjednici održanoj 08.06.2017. godine Informaciju o projektu “Zaštićena područja za prirodu i ljude”.Vlada podržava projekat i saglasna je da predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i Republičkog zavoda za zaštitu kulturno – istorijskog i prirodnog nasljeđa uzmu učešće u realizaciji definisanih projektnih aktivnosti, imajući u vidu zakonske i ustavne nadležnosti Republike Srpske.Projekat “Zaštićena područja za prirodu i ljude” je regionalni projekat koji finansira Švedska međunarodna razvojna agencija SIDA. Cilj ovog projekta je povećati saradnju zaštićenih područja i lokalnih zajednica, promovisati zaštićena područja kao pokretače socio-ekonomskog razvoja, predstaviti dobre primjere saradnje zaštićenih područja i lokalnog stanovništva, sprovesti terenske projekte u zaštićenim područjima Dinarskog luka i doprinijeti provođenju ciljeva Konvencije o biološkoj raznovrsnosti.U projektne aktivnosti uključena su dva zaštićena područja iz Bosne i Hercegovine, Nacionalni park “Una” i Nacionalni park “Sutjeska” Tjentište.U Nacionalnom parku “Sutjeska” projektne aktivnosti će biti usmjerene na razvoj održivih turističkih proizvoda koji mogu poslužiti razvoju specifične turističke ponude, kao što je kanjoning i drugi vidovi ekstremnih sportova.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!