Djelimično ispunjeno

Zaštita izvorišta pitkih voda

Opštine: Centar Sarajevo

Štititi izvorišta pitkih voda.

Obrazloženje

U prvoj godini mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

U Akcionom planu u sklopu Lokalnog ekološkog akcionog plana (LEAP) Općine Centar za period od 2019. do 2024. godine, nalazi se Cilj pod nazivom: “Uspostavljanje sanitarnih zona zaštite nad izvorištima koja se koriste za vodosnabdijevanje.”

U okviru projektnog zadatka, kako je navedeno, potrebno je predvidjeti analize vode na izvorištu tokom 4 hidrološka ciklusa, kao i procjenu uticaja postojećih zagađivača u zoni prihranjivanja. Također se navodi kako je “potrebno predvidjeti sastanke sa vlasnicima zemljišta u cilju definiranja nadoknade i prevazilaženja konflikta”.

LEAP-om je predviđena i izrada nekoliko elaborata, kako se navodi,  u cilju inoviranja postojeće Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, ali i o zaštiti izvorišta lokalnih vodovoda Mrkovići; Klanica, Stijena, Muharemovići, Kokorevac,
Brda, Radava i Čavljak, kao i Peračkog vrela.

Lokalni ekološki akcioni plan (LEAP) Općine Centar za period od 2019. do 2024. godine pogledajte na LINKU

 

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!