Ispunjeno manjim dijelom

Zapošljavanje visokoobrazovnog kadra u gospodarstvu

Partije: HDZ BiH | Oblasti: Obrazovanje

Koristeći sva raspoloživa financijska sredstva, raditi ćemo na iznalaženju mogućnosti za zapošljavanje visokoobrazovnog kadra u gospodarstvu i osiguravanju čvrstih veza između gospodarstva i obrazovnih institucija.

U oktobru 2016. godine federalni ministar rada i socijalne politike i zamjenik premijera FBiH, Vesko Drljača najavio je novi projekt pod nazivom “Program podrške zapošljavanju u BiH”. Vijeće ministara BiH podržalo je ovu inicijativu, odnosno ideju da se kroz kreditno zaduženje krene u novi projekt zapošljavanja bh. stanovništva. Prvi koraci na realizaciji ovog programa, sa godinom zakašnjenja, započeti su tek u 2018. godini.

Svjetska banka je odobrila BiH tražena kreditna sredstva, a federalni ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača i šef ureda Svjetske banke za BiH, Emanuel Salinas 12.03.2018. godine u Sarajevu su predstavili dugo “Projekt podrške zapošljavanju u BiH” koji će se finansirati kreditom Svjetske banke. Cilj prezentacije bio je da se javnost upozna sa onim što je već urađeno, planiranim aktivnostima, kao i očekivanim rezultatima.

Radi se o projektu u kojem je učešće Svjetske banke 50 miliona eura od čega 29 miliona eura pripada Federaciji. Također, iz budžeta Federacije BiH, preko Zavoda za zapošljavanje, učešće FBiH biće oko 50 miliona KM. Radi se o projektu koji će trajati 4 godine, i u tom projektu treba biti zaposleno oko 23.000 osoba. Radi se o mladim osobama, koje su teško zaposlive, kategoriji osoba koje imaju 40 godina i više. Znači, radi se o kategorijama koje jednostavno nisu imali sreće da nađu posao u kratkom vremenskom periodu i koje su čekali po par godina. U ovom programu vrlo značajna komponenta je i zapošljavanje žena, po svim kategorijama koje su navedene.

Za implementaciju Projekta podrške zapošljavanja ovlaštena je Vlada FBiH.

Vlada FBiH je u periodu od marta do augusta 2018. godine vršila određene promotivne aktivnosti, predstavljajući širom FBiH dvije komponente projekta.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!