Ispunjeno manjim dijelom

Zapošljavanje starijih osoba i osoba sa invaliditetom

Opštine: Banja Luka

Poslodavcu koji obezbijedi zapošljavanje lica starijih od 50 godina života ili osobe sa invaliditetom, određeni iznos subvencije za svakog takvog zaposlenog radnika, uvećaće se za 20%.

Obrazloženje

 

Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima za 2013. godinu definiše dodatni podsticaj za zapošljavanje osoba sa invaliditetom od 10%, te za članove/ice porodica sa 4 i više djece u visini od 5%.

Novi Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja subvencija za zapošljavanje novih radnika i samozapošljavanje u proizvodnim, zanatskim i uslužnim djelatnostima, usvojen 2015. godine, ukida procentualno povećanje subvencija i propisuje bodovni sistem za dodjelu subvencija poslodavcima, po kom se za zapošljavanje osobe sa invaliditetom dobija 9 bodova, dok se za zapošljavanje osobe starije od 45 godina dobija 4 boda. Bodovna lista ne koristi se za određivanje visine subvencije, već za rangiranje poslodavaca koji se prijave za dobijanje subvencija.

Ovaj pravilnik izmjenjen je dva puta u toku 2016. godine (izmjene se mogu naći u Sl. Glasniku grada Banja Luka 4/16 i 7/16), na način da se osnova za subvencije više ne računa u odnosu na prosječnu platu, već su propisani fiksni iznosi subvencija za različite kategorije zapošljavanja. Bodovni sistem nije se mijenjao.

Izvor: Program “Banja Luka najbolje zna“

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!