Istinomjer je u ovom mandatu vršio monitoring stepena ispunjenosti predizbornih obećanja u 12 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini.

Lokalna samouprava sa najvećim brojem obećanja je Centar Sarajevo sa 267 datih obećanja.

59
42%
Ispunjeno
2
Ispunjeno većim dijelom
7
Djelimično ispunjeno
8
Ispunjeno manjim dijelom
7
Neispunjeno
30
Neutemeljeno
4
U progresu
1
16
31%
Ispunjeno
3
Djelimično ispunjeno
1
Ispunjeno manjim dijelom
1
Neispunjeno
10
Prekršeno
1
9
56%
Ispunjeno
2
Djelimično ispunjeno
1
Ispunjeno manjim dijelom
2
Neispunjeno
3
Neutemeljeno
1
267
80%
Ispunjeno
190
Ispunjeno većim dijelom
1
Djelimično ispunjeno
21
Ispunjeno manjim dijelom
2
Neispunjeno
46
Neutemeljeno
7
44
52%
Ispunjeno
4
Ispunjeno većim dijelom
7
Djelimično ispunjeno
9
Ispunjeno manjim dijelom
3
Neispunjeno
20
Neutemeljeno
1
49
59%
Ispunjeno
10
Ispunjeno većim dijelom
5
Djelimično ispunjeno
8
Ispunjeno manjim dijelom
6
Neispunjeno
19
Prekršeno
1
14
64%
Ispunjeno
1
Ispunjeno većim dijelom
1
Djelimično ispunjeno
5
Ispunjeno manjim dijelom
2
Neispunjeno
2
Neutemeljeno
3
24
63%
Ispunjeno
2
Ispunjeno većim dijelom
2
Djelimično ispunjeno
5
Ispunjeno manjim dijelom
6
Neispunjeno
7
Neutemeljeno
2
18
72%
Ispunjeno
5
Ispunjeno većim dijelom
1
Djelimično ispunjeno
7
Neispunjeno
5
70
63%
Ispunjeno
14
Ispunjeno većim dijelom
10
Djelimično ispunjeno
12
Ispunjeno manjim dijelom
8
Neispunjeno
18
Neutemeljeno
8
72
39%
Ispunjeno
13
Djelimično ispunjeno
14
Ispunjeno manjim dijelom
1
Neispunjeno
33
Neutemeljeno
10
Prekršeno
1
17
76%
Ispunjeno
5
Ispunjeno većim dijelom
1
Djelimično ispunjeno
5
Ispunjeno manjim dijelom
2
Neispunjeno
4
* Progress bar pokazuje informacije o obećanjima koja se nalaze u kategoriji sa visokom vjerovatnoćom ispunjenosti do kraja mandata, odnosno obećanja ocijenjenja kao ispunjena, ispunjena sa zakašnjenjem i u progresu.
Pitajte Istinomjer!