Započeto

Zapošljavanje 10 hiljada mladih

Partije: DNS | Oblasti: Socijalna politika

Potpredsjednik DNS-a Radislav Jovičić, tokom predizborne debate za predsjednika Republike Srpske, govorio je o potrebi zapošljavanja mladih osoba u Republici Srpskoj: “Zapošljavanje 10 hiljada mladih, mi moramo raditi puno na ostanku mladih na našim prostorima”.

Izvor: Radislav Jovičić, 8.9.2023.

Krajem septembra 2023. godine u saopćenju Vlade RS navodi se podatak da je Vlada izdvajala novac za podršku privredi za uvođenje novih tehnologija. Pored toga, Vlada je davala podsticaje početnicima u biznisu, tako da su mladi ljudi koji su željeli da pokrenu svoj biznis mogli da računaju, zavisno od projekata koji pokreću, na podršku Vlade do 50.000 KM.

Na 30. sjednici Vlade RS održanoj 20.7.2023. godine Vlada je razmotrila Informaciju o realizaciju projekta Evropske unije EU za zapošljavanje (EU4Employment). Projekat Evropske unije „Posao za sve“ izrađen je u okviru godišnjeg programa IPA 2 za BiH za 2020. godinu čiji je rok za realizaciju do 31. januara 2026. godine. Budžet projekta iznosi pet miliona evra, a realizator je Međunarodna organizacija rada. Cilj projekta je da se unapređenjem efikasnosti institucija na tržištu rada poboljša zaposlenost mladih, žena iz ruralnih područja, dugoročno nezaposlenih, osoba sa invaliditetom, niskokvalifikovanih osoba i Roma.

Prema podacima iz Izvještaja o radu JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske za 2022.godine Vlada RS je u prethodnom sazivu provodila programe zapošljavanja, te je na osnovu njih zaposleno 63 djece poginulih boraca sa VSS u statusu pripravnika, zatim putem subvencija za zapošljavanje u 2022. godini omogućena je podrška zapošljavanju 1896 lica u starosnoj dobi 15-29 godina kao podrška zapošljavanju 1692 lica starosne dobi od 30-44. godine. Pored toga, iz Ministarstva rada i boračko – invalidske zaštite RS su u 2023. godini za Istinomjer kazali da je u toku 2022. godine kroz Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika zaposleno 951 lice.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!