Započeto

Zakon i strategija za mlade

Partije: SDP BiH | Oblasti: Obrazovanje

Usvojit ćemo novi zakon i strategiju za mlade.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Vlada FBiH usvojila je 30.10.2023. godine, na prijedlog Ministarstva kulture i sporta, Odluku o pokretanju izrade strategije za mlade Federacije BiH do 2027. godine. 

Izvor: Freepik

Ova strategija predstavlja sektorski strateški dokument koji definira programski pristup djelovanja prema mladima, što uključuje definiranje problema i potreba mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju tih ciljeva. 

Odlukom je utvrđeno da je nosilac izrade strategije Federalno ministarstvo kulture i sporta, koje će u roku od 15 dana imenovati interresornu radnu skupinu za njenu izradu. Rok za kreiranje strategije je šest mjeseci.  

Kako se navodi u obrazloženju Ministarstva, usvajanjem Zakona o mladima FBiH 2010. godine mladi su dobili zakonski okvir koji je definirao njihovu starosnu dob i brojne mehanizme rada s mladima, obavezao sve nivoe vlasti za brigu o mladima i za to im dao precizne načine djelovanja. Ovaj zakon uredio je oblast organiziranja mladih kroz omladinske udruge i njihova predstavnička tijela, vijeća mladih, te obavezao sve nivoe vlasti u Federaciji BiH na planiranje, izradu i provođenje strategije prema mladima.

Vlada je zadužila sva federalna ministarstva, uprave i upravne organizacije da sve podatke o aktivnostima koje provode za mlade dostavljaju Federalnom ministarstvu kulture i sporta koje će uspostaviti bazu podataka i vršiti informiranje mladih o mjerama i programima koji se provode.

Ranije je federalna ministrica obrazovanja i nauke Jasna Duraković 7.7.2023. godine održala sastanak s ministrom za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Pavlom Krstićem i pomoćnicima kantonalnog ministra Mersihom Kolčaković i Nihadom Šetom. Na ovom sastanku Kolčaković je istakla aktivnosti na izradi nove strategije za mlade, kao i da je u toku potpisivanje nekoliko memoranduma o saradnji u kontekstu poboljšanja standarda za mlade u KS.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!