Ispunjeno većim dijelom

Vodosnabdijevanje Naselja Heroja Sokolje i Zabrđa

Opštine: Novi Grad Sarajevo

(…) Po istom modelu ušlo se u izgradnju vodovodnog sistema za Naselje Heroja Sokolje i Zabrđe. Izgrađen je rezervoar kapaciteta 1000 kubika, a ugovorena je i izgradnja pumpne stanice. Nakon toga potrebno je izgraditi potisni i distributivne cjevovode, kojima bi se ova dva naselja snabdjela vodom na kvalitetan način.

Obrazloženje

U toku mandata 2016 - 2020 obećanje je ispunjeno u mjeri koja je značajna za njegove ciljeve.

Izvor: Izborni program SDA Novi Grad Sarajevo za Općinske izbore 2016. godine

Nakon što je u naselju Sokolje izgađen rezervoar kapaciteta 1.000 kubika vode, Općina Novi Grad Sarajevo započela je, u septembru 2016. godine i izgradnju pumpne stanice u Briješću, koja će  taj rezervoar snabdijevati vodom.

Nakon izgradnje pumpne stanice moći će se raditi izgradnja potisnog i dovodnog cjevovoda za rezervoar Sokolje, kao i izgradnja distributivne mreže, što bi u narednih nekoliko godina trebalo da riješi pitanje vodosnabdijevanja Zabrđa, dijelova naselja Sokolje i Smiljevići. Puštenje u rad rezervoara Sokolje ostavlja mogućnost da se u budućnosti sa tog rezervoara vodom snabdijeva i Mjesna zajednica “Reljevo”.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 27. septembar 2016.

U februaru 2019. godine potpisan je okvirni sporazum sa izvođačem radova na rekonstrukciji 2.300 metara postojećeg azbestno – cementnog cjevovoda u naselju Zabrđe, a radovi su započeli u martu 2019. godine.

S prvim danima proljeća u općini Novi Grad Sarajevo, u naselju Zabrđe počeli su radovi na izgradnji dva i po kilometra nove distributivne vodovodne mreže, čime se trajno rješava dugogodišnji problem lošeg vodosnabdijevanja jednog od najvećih novogradskih naselja. Ovo je dio integralnog velikog projekta vodosnabdijevanja naselja Sokolje i Zabrđe koji se vodom snabdijevaju sa rezervoara Sokolje koji je izgrađen prije nekoliko godina. Njegova izgradnja bila je preduslov da bi se moglo pristupiti realizaciji ovog dijela mreže u nekoliko visinskih zona. U toku je izgradnja dovodnog cjevovoda do pumpne stanice u Briješću, u prošloj godini izgrađen je potisni cjevovod koji vodi od pumpne stanice u Briješću do rezervoara na Sokolju, a ovo je dio distributivne mreže koji podrazumijeva trajno rješevanje pitanja vodosnabdijevanja naselja Zabrđe.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 28. mart 2019.

U septembru je javnost obaviještena da će nakon izgradnje nove vodovodne mreže u naselju Zabrđe započeti i sanacija ulica, kao i sanacija ulica koja povezuju naselja Sokolje i Zabrđe.

Nakon što je u ulici Zaima Imamovića koja povezuje Naselje heroja Sokolje i Zabrđe završena rekonstrukcija stare i dotrajale vodovodne mreže dužine od oko 600 metara, u toku su pripremni radovi za asfaltiranje prve dionice saobraćajnice. S obzirom na to da u ovom gusto naseljenom području, stara i dotrajala vodovodna mreža već duži period uzrokuje probleme stanovnicima, Općina Novi Grad  već nekoliko godina radi na rješevanju problema sa vodosnabdijevanjem ovog i okolnih naselja, ali i izgradnji nove saobraćajne infrastrukture. Upravo zbog dotrajalih vodovodnih instalacija u ulici Zaima Imamovića često je dolazilo do curenja vode što je uzrokovalo oštećenja na saobraćajnici. Zbog toga se krenulo sa rekonstrukcijom kompletnog cjevovoda, a potom i pripremama za asfaltiranje ceste. Zamijenjene su kompletne vodovodne instalacije visokokvalitetnim daktilnim cijevima DN 150 od spoja sa ulicom Numan paše Ćuprilića, do spoja sa ulicom Avde Palića.

Saopćenje, Općina Novi Grad Sarajevo, 23. oktobar 2019.

U julu 2020. godine projekat rekonstrukcije ulice Numan-paše Ćuprilića, glavne ulice kroz Naselje heroja Sokolje, gdje je u proteklom periodu urađeno proširenje saobraćajnice i izgradnja trotoara, završen je asfaltiranjem ceste u punom profilu. Prethodno je u ovom dijelu ulice urađena rekonstrukcija dotrajale vodovodne mreže i priključenje stambenih objekata na novoizgrađenu vodvodnu mrežu, tako da su mještani ovog gusto naseljenog područja uz vodovodnu mrežu dobili i potpuno novu i širu saobraćajnicu sa pješačkom stazom, što će omogućiti bolju saobraćajnu komunikaciju.

Saobraćajnica je od izuzetne važnosti jer povezuje naselja Sokolje i Briješće, a njome se odvija javni gradski prevoz. Cesta je bila uska i nije imala trotoar, pa je saobraćajna komunikacija bila otežana, a zbog stalnog curenja vode iz dotrajalih cijevi bila je i oštećena.

Zbog toga se pristupilo zamjeni vodovodnih instalacija, a potom i proširenju ceste sa izgradnjom pješačke staze. Proširenje saobraćajnice urađeno je uz podršku jednog broja stanovnika koji su se odrekli dijela svog zemljišta, dok je jedan dio zemljišta oslobođen od ranijih uzurpacija, tako da se sada nesmetano mogu mimoilaziti vozila.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!