U progresu

Više žena u institucijama

Opštine: Gračanica

Više žena u institucijama, veća sredstva za poduzetništvo žena.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Početkom maja 2021. godine, gradonačelnik Gračanice Nusret Helić dodijelo je zahvalnice za učesnice i učesnike u Kampu za djecu i mlade koji je održan u Konjicu.

Kako je tom prilikom navedeno, kamp je samo jedna od aktivnosti koja je poduzeta u okviru projekta „Osnažene žene za snažne zajednice/Podrška poticajnom okruženju za razvoj poduzetništvo žena u FBiH“, a za koji je Grad Gračanica sa Udruženjem poslovnih žena potpisao Sporazum o saradnji.

Tokom kampa učesnici su sa nastavnicima uspješno završili edukacije iz jednakopravnosti spolova i razvoja poduzetničkih vještina, dok su Grad Gračanicu predstavljali učenici i nastavnici iz JU Mješovita srednja škola Gračanica i JU Druga osnovna škola Gračanica.

Dana 24.9.2021. godine, putem zvanične stranice Grada Gračanica objavljen je Javni poziv za prijavu projekata za podršku provedbe inicijativa i projekata definisanim u lokalnim gender akcionim planovima (LGAP) na području partnerskih jedinica lokalnih samouprava. 

Kako je još navedeno, ovaj Javni poziv usmjeren je na podršku projektnim prijedlozima u devet partnerskih jedinica lokalne samouprave i to: Banja Luka, Bijeljina, Gračanica, Laktaši, Nevesinje, Olovo, Stari Grad Sarajevo, Tešanj i Zenica, a spovodi se u okviru projekta “Žene na izborima u Bosni i Hercegovini” kojeg finansira Švedska a implementira Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) u Bosni i Hercegovini.

Na 11. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanica održanoj 2.12.2021. godine jednoglasno je usvojen Gender akcioni plan Grada Gračanica.

Dana 24.6.2022. godine objavljen je Javni poziv za Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini (BIH) – MZ, a koji ima za cilj unaprjeđenje kvaliteta života građana i građanki u Bosni i Hercegovini kroz osnažene, rodno odgovorne mjesne zajednice koje potpomažu aktivan angažman građana i građanki u javnom životu, i predstavljaju primjer dobre prakse lokalnih samouprava.redstava za odobrene projekte iznosili su od 20.000,00 KM do 35.000,00 KM.

Ceremonija potpisivanja ugovora između Programa podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) i Grada Gračanica o formiranju zajedničkog Fonda podrške marginaliziranim grupama žena u razvoju biznisa, održana je 8.7.2022. godine u kabinetu gradonačelnika.

Ukupan iznos Fonda za preduzetništvo marginaliziranih grupa žena u Gradu Gračanica iznosi 60.000,00 KM, sa jednakim udjelom sredstava USAID/INSPIRE-a i Grada Gračanica.

Program podrške zaštiti ljudskih prava (USAID/INSPIRE) je u 10 jedinica lokalne samouprave formirao zajednički preduzetnički Fond za žene, kroz koji će biti pružena podrška razvoju biznisa, ali i kreiranju odgovarajućeg okruženja za samozapošljavanje i ekonomsko osnaživanje marginaliziranih grupa žena.

Grad Gračanica, 8.7.2022.

Polovinom oktobra 2022. godine održan je 5.sajam ženskog poduzetništva „Zlatne ruke Gračanice“.

Na Istinomjerov upit u vezi aktivnosti u pravcu ispunjavanja navedenog obećanja iz 2022. godine, iz Gradske uprave Gračanice odgovoreno je da je od 12 rukovodnih mjesta u Gradskoj upravi sedam žena te da je zamjenica predsjedavajućeg Gradskog vijeća takođe žena, kao i da su od tri javne ustanove čiji je osnivač grad, u dvije direktorice žene. 

Na Istinomjerov upit u vezi aktivnosti u pravcu ispunjavanja navedenog obećanja, iz Gradske uprave Gračanice naveli su da je u januaru 2023. godine donesen Statut Grada Gračanica u kojem su u potpunosti ispoštovani principi rodne ravnopravnosti iz Lokalnog gender akcionog plana i Zakona o ravnopravnosti spolova BiH. Skladno ovim izmjenama, članom 9. ovog statuta  predviđeno je i imenovanje članova vijeća mjesne zajednice u skladu s Zakonom o ravnopravnosti spolova (član 69.). Imenovanje vijeća mjesnih zajednica je izvršeno direktnom primjenom Zakona o ravnopravnosti spolova.

 

U odgovoru je navedeno da je tokom trajanja mandata Gradska uprava izvršila sljedeće aktivnosti: 

  •  Gradski propisi su usklađeni sa principima ravnopravnosti spolova (novi Statut Grada)
  • Uspostavljena je posebna Komisiju za ravnopravnost spolova 
  • Povećana je zastupljenost žena u radnim tijelima Gradskog vijeća, ureda gradonačelnika, upravama javnih preduzeća i ustanova, te organima mjesnih zajednica (Radna tijela – u potpunosti ispoštovan princip 40 % imenovanih žena u Komisijama povećan broj s ranijih 11 na 15, u organima mjesnih zajednica 38 % imenovanih žena povećan broj za 69%, s ranijih 11 na 80, Rukovodstvo Gradskog vijeća imenovana zamjenica Predsjedavajućeg Gradskog vijeća umjesto ranijeg muškarca, imenovanje rukovodilaca od strane Gradonačelnika – imenovano 50 % žena)

Iz Gradske uprave su najavili da će se u posljednjoj godini ovog mandata fokus staviti na provođenje kampanje podizanja svijesti u gradu i u mjesnim zajednicama o značaju i prednostima biranja žena na izborima, kako bi se povećao broj žena u Gradskom vijeću.

Tokom 2023. godine održan je i sajam ženskog poduzetništva “Zlatne ruke Gračanice”, donesen Program mjera i aktivnosti na prevenciji i suzbijanju nasilja u porodici te uspješno provedena kampanja tokom 16 dana aktivizma, posvećena borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!