Započeto

Veća zaposlenost

Partije: SP RS | Oblasti: Socijalna politika

Predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić u Derventi je poručio: “Ostajemo pri tome da brinemo o svim slojevima našeg društva. Da budu veće plate, veće penzije, veća zaposlenost i socijalna davanja i sve drugo.”

Izvor: Petar Đokić u Derventi

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz aprila 2023. godine, broj zaposlenih tokom 2022. godine je za 2,74% veći u odnosu na 2021. godinu.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku ukupan broj zaposlenih na dan 30. septembar 2023. godine iznosio je 290.745 lica, dok je na isti dan 2022. godine ukupan broj zaposlenih iznosio 289.098 lica. Dakle, u odnosu na septembar 2022. godine ukupan broj zaposlenih se povećao za 0,6%.


U okviru projekta EUzaZapošljavanje koji je usmjeren ka poboljšanju socijalno-ekonomske situacije i životnih uvjeta teško zapošljivih osoba u BiH 28.12.2023. godine na stranici Ministarstva za EU integracije i međunarodnu saradnju RS saopćeno je da su objavljeni javni pozivi za zapošljavenje mladih (15-29 godina) u iznosu 1,25 miliona američkih dolara, dok je po 360 hiljada američkih dolara namijenjeno za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i roma. Javni pozivi su raspisani za pravna lica koja će provoditi zapošljavanje. Rok za dostavljanje Punog projektnog prijedloga za sve navedene kategorije (mladi, osobe sa invaliditetom i romi) je 4.3.2024. godine.

​Objavljen je javni poziv Šema ciljane mobilnosti Evropske službe za zapošljavanje koji se finansira Evropski socijalni fond +. Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 4. jun 2024. godine a mogu se prijaviti neprofitne organizacije čija je osnovna misija da obezbjedi zapošljavanje i usluge za traženje zaposlenja. Opšti Poziva je da obezbjedi oko 4.000 radnih mjesta za mobilne tražioce posla, posebno za mlade ljude. Budžet Poziva iznosi 16.000.000 eura.


Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijle Egić 6.2.2024. godine održao je prvi sastanak ministarske radna grupa za izradu Akcionog plana Garancije za mlade u Republici Srpskoj. U saopćenju je naglašeno da se radi o inovativnom programu zapošljavanja koji mladim ljudima od 15-29 godina u roku od četiri mjeseca, nakon prijave na evidenciju nezaposlenih lica, na osnovu individalnog plana zapošljavanja garantuje kvalitetno zaposlenje, obuku ili nastavak školovanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!