Započeto

Valorizacija i zaštita biodiverziteta

Partije: SDP BiH | Oblasti: Ekonomija

Valorizacija i zaštita biodiverziteta, i ostalih prirodnih vrijednosti uz kontinuirani monitoring

Izvor: Izborni program SDP BiH

Kako je javnost putem zvanične stranice Ministarstva okoliša i turizma FBiH obaviještena 23.5.2023. godine, završena je izrada krovne Strategije okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine (BiH) koja je, kako je tada rečeno, u postupku usvajanja.

Projekat za izradu Strategije i Akcionog plana okoliša/životne sredine BiH (ESAP-a BiH 2030+) je, u okviru podrške izradi krovne strategije okoliša/životne sredine BiH, proveo SEI – Stockholm Environment Institute, uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u BiH.

Tim povodom je 23.5.2023. godine u Sarajevu upriličena završna manifestacija projekta ESAP BiH 2030+, u okviru koje je prezentiran sadržaj Strategije okoliša/životne sredine a koji obuhvata sedam politika u ovoj oblasti i to upravljanje vodom, upravljanje otpadom, biološka raznolikost i zaštita prirode, kvalitet zraka, klimatske promjene i energija, hemijsku sigurnost i buku te održivo upravljanje resursima i upravljanje okolišem. 

Dan kasnije, federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozder  održala je sastanak sa rezidentnom predstavnicom Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH Stelijanom Nedera u okviru koga je, između ostalog, iskazana spremnost za intenziviranjem saradnje u okviru ispunjavanja obaveza Zelene agende za Zapadni Balkan, koja uključuje obaveze na polju dekarbonizacije, smanjenja zagađenja, očuvanja biodiverziteta, posebno kroz povećanje veličine zaštićenih područja i implementacije Mape puta cirkularne ekonomije.

U jednom od svojih javnih istupa krajem maja 2023. godine, govoreći u kontekstu Trgovske gore, ministrica Pozder potvrdila je da su pokrenute prve aktivnosti u pravcu utvrđivanja trenutnog kvaliteta zemlje, zraka, biodiverziteta, te kakvo je stanje u flori i fauni a sve u cilju praćenja ukoliko, kako je rekla, dođe do odlaganja otpada, kako će to i hoće li uticati na okolinu. 

Na temu projekta “Podržavanje donošenja odluka i jačanje kapaciteta za podršku IPBES-u kroz nacionalnu procjenu ekosistema“ na Jahorini je 22. i 23. juna 2023. godine održan sastanak na kojem su učestvovali predstavnici i Federalnog ministarstva okoliša i turizma ministrica Nasiha Pozder i Zineta Mujaković, šefica Odsjeka za zaštitu prirode.

Kako je tim povodom na zvaničnoj stranici ministarstva rečeno, navedeni projekat predstavlja ogroman korak ka održivom upravljanju prirodom te, s obzirom na to da je u BiH evidentiran manjak naučnih podataka o biološkoj raznolikosti i staništima, rezultati ovog projekta će doprinijeti prikupljanju istih te boljem razumijevanju i implementaciji održivog upravljanja.

U cilju uvida u stanje biodiverziteta i ekosistemskih servisa, uvida u stepen direktnih (fizičkih) i indirektnih (društvenih) pritisaka na prirodu, uvida u postojeće opcije upravljanja i buduće scenarije koji proističu iz utvrđenih podataka, danas je neophodno analizirati i integrisati informaciju iz svih dostupnih izvora (objavljeni i neobjavljeni rezultati naučnih istraživanja, tehnički izvještaji, kao i iz tradicionalnih znanja). Upravo navedeni projekat će omogućiti integrisanje svih informacija koje su neophodne za održivo upravljanje prirodom.

FMOT, 23.6.2023. 

Krajem jula 2023. godine resorna ministrica Pozder, nakon održanih sastanaka s resornim kantonalnim ministarstvima, pokrenula je inicijativu proglašenja novih zaštićenih područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode Federacije Bosne i Hercegovine.

Radi se o uspostavljanju tri nova područja koja bi trebala biti proglašena zaštićenim u zadnjem kvartalu ove godine, a to su Zaštićeni pejzaž bara Tišina (Posavski kanton), Zaštićeni pejzaž bara Starača (Posavski kanton) i Zaštićeni pejzaž Okresanica na Majevici (Tuzlanski kanton).

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!