Nije započeto

Uvođenje informatičkog zdravstvenog sistema

Partije: SDP BiH | Oblasti: Zdravstvo

Uvesti informatički zdravstveni sistem povezan sa ostalim faktorima koji naplaćuju novac za zdravstveno osiguranje ali i druga davanja u cilju kopmletnog uvida u mogućnosti liječenja i troškove sistema.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026 Vlade FBiH nisu zabilježene značajnije aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Federalno ministarstvo zdravstva je u septembru 2023. godine objavilo informaciju da je počela analiza zdravstvenog informacijskog sustava u Bosni i Hercegovini te da će projekt analize zdravstvenog informacijskog sustava u BiH dati preporuke za poboljšanje digitalnog zdravlja u BiH.

U saopćenju se dalje navodi, da je projektom, koji se provodi u suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom, a financira sredstvima EU, planirana je analiza na razini primarne zdravstvene zaštite u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, s fokusom na stupanj digitalizacije (e-zdravstvo, elektronski zdravstveni kartoni) i potencijal za praćenje digitalnog rada pružalaca usluga (info paneli sa zdravstvenim informacijama). Navedena analiza usmjerena je i na nadzor zaraznih bolesti, praćenje nezaraznih bolesti, zdravstvene informacije, ljudske resurse, kao i upravljanje zdravstvenim podacima.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!