Ispunjeno manjim dijelom

Uvođenje elektronske uprave na svim nivoima

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

Smanjenje i ukidanje nepotrebnih procedura – manje birokratije:

– ukidanje nepotrebnih procedura i znatno brži rad administracije, elektronska uprava uvedena na svim nivoima – od lokalnog do republičkog. To će privući strane investicije, što će omogućiti i otvaranje novih radnih mjesta širom Republike Srpske;

Vlada Republike Srpske utvrdila je na 32. sjednici 29.07.2015. Nacrt zakona o elektronskom potpisu Republike Srpske.Osnovni razlozi za donošenje novog Zakona o elektronskom potpisu sadržani su, kako u potrebi za nadogradnjom određenih zakonskih rješenja, tako i u potrebi za uvođenjem novih rješenja jer su, tokom primjene Zakona u praksi, uočene određene nedorečenosti, koje su dovele do poteškoća u primjeni nekih odredaba. Takođe, donesena je na nivou Evropske unije nova Uredba o elektronskoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektronske transakcije na unutrašnjem tržištu. Ova uredba, kao sekundarni izvor prava Evropske unije, stavila je van snage Direktivu o elektronskom potpisu. Na osnovu toga, pristupilo se izradi određenih zakonskih rješenja, a sve u cilju usaglašavanja sa novom Uredbom i efikasnije i cjelishodnije primjene navedenog Zakona u praksi. Republika Srpska će na taj način postati prva u regionu koja će u ovoj oblasti prilagoditi svoje zakonodavstvo pravu Evropske unije.Zakon o elektronskom potpisu ima za cilj regulisanje upotrebe elektronskog potpisa u sudskim, upravnim i svim drugim postupcima i stvaranje uslova za izjednačavanje elektronskog potpisa sa svojeručnim potpisom na papiru, odnosno stvaranje uslova za obavljanje elektronskog poslovanja. Takođe, zakonom se uređuje pravo fizičkih i pravnih lica na upotrebu vremenskog žiga, elektronskog pečata i certifikata za autentifikaciju mrežnih stranica na teritoriji Republike Srpske.Predloženim Zakonom uvodi se i definiše pojam “vremenski žig”. Vremenski žig je zvanično vrijeme pridruženo elektronskom dokumentu i elektronskom potpisu kojim se potvrđuje sadržaj elektronskog dokumenta u to vrijeme. Vremenskim žigom, tj. kvalifikovanim vremenskim žigom ovjerava se elektronski potpis potpisnika i potvrđuje se da su podaci i elektronski potpis postojali prije stavljanja vremenskog žiga. Na istoj sjednici Vlada je utvrdila i Nacrt zakona o elektronskom dokumentu Republike Srpske. Ovim zakonom uređuje se upotreba elektronskog dokumenta od strane republičkih organa, organa jedinica lokalne samouprave, privrednih društava, ustanova, preduzetnika i drugih pravnih i fizičkih lica u obavljanju djelatnosti, te u postupcima koji se vode pred nadležnim organima u upravnom, sudskom ili drugom postupku u kojima se elektronska oprema i programi mogu primjenjivati u izradi, prenosu, prijemu i čuvanju informacija u elektronskom obliku, pravna valjanost elektronskog dokumenta, te upotreba i promet elektronskog dokumenta.Prijedlog je usvojen 19.11.2015. godine u Vladi RS, a u NSRS je usvojen 10.12.2015. godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!