Započeto

Poticanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

Osiguraćemo cjelovite, uvećane naplate sredstava posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije osoba s invaliditetom.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Caritas BiH je od 5. do 7.6.2023. godine u Sarajevu organizovao forum na temu “Razvoj profesionalne rehabilitacije u Bosni i Hercegovini: izazovi i prilike” u okviru projekta EMPOWER. Forumu je prisustvovao i federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić. Kako je ministar Delić na forumu izjavio, naknade za osobe s najvišim kategorijama invaliditeta od 90 i 100 posto invaliditeta trebalo bi povećati do određenog nivoa, a koje bi im omogućile dostojan život. Dodao je i da sve druge osobe sa invaliditetom treba da budu uključene u društvo kako bi doprinosile sebi i zajednici.

Na sastanku održanom 4.7.2023. godine sastali su se federalni ministar Adnan Delić i ataše ambasade Austrije za BiH za socijalnu politiku, zdravstvo, brigu i zaštitu korisnika Manuel Aigner. Na sastanku je bilo riječi o unapređenju saradnje u oblasti socijalne politike s posebnim fokusom na položaj i unapređenje statusa osoba sa invaliditetom u FBiH. Izrazio je volju da se saradnja osnaži na polju procesa rehabilitacije i profesionalnog osposobljavanja osoba sa invaliditetom za otvoreno tržište rada.

“U programu rada nam je i izmjena Zakona o Fondu za profesionalnu rehabilitaciju i posredovanje u zapošljavanju osoba sa invaliditetom, što je jedan od razloga zbog kojih sam danas ovu temu stavio u fokus tokom sastanka s atašeom prijateljske Republike Austrije, gdje je ovaj sistem razvijeniji nego kod nas i od kojih želimo čuti dobre prakse i iskustva koja nam mogu pomoći u pripremi izmjena Zakona”, Adanan Delić, federalni ministar rada i socijalne politike.

Ataše Aigner rekao je da će dobre prakse iz svoje države rado podijeliti s ministarstvom te da se u Austriji također potiče deinstitucionalizacija i reintegracija osoba sa invaliditetom u društvo i na slobodno tržište rada.

Istinomjer je uputio pitanje Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike u vezi navedenog obećanja, a u odgovoru je navedeno da je ovo ministarstvo formiralo radnu grupu za izmjene i dopune Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i posredovanju u zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Cilj izmjena jeste uspješnije zapošljavanje osoba sa invaliditetom i njihovu integraciju na slobodno tržište rada. Također u odgovoru navode da Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom provodi aktivnosti putem javnih poziva za poticaj odnosno stimulisanje privrednih društava da zapošljavaju osobe sa invaliditetom. Riječ je o aktivnostima koje se provode na godišnjem nivou, a javni poziv za 2023. godinu je otvoren prije formiranja nove Vlade FBiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!