U progresu

Utopljavanje javnih i privatnih objekata

Opštine: Centar Sarajevo

Utopljavanje javnih i privatnih objekata u cilju njihove energijske efikasnosti;

Izvor: Program za Centar - Srđan Mandić

Od kraja decembra prošle godine do danas, pored potpisivanja sporazuma o saradnji na realizaciji rekonstrukcije kotlovnice u Osnovnoj školi “Musa Ćazim Ćatić“ te sporazuma o sufinansiranju projekta “Sanacija, rekonstrukcija i tekuće održavanje objekta za sport i rekreaciju – Sportski centar FIS”, Općina Centar privela je kraju i projekat obnove objekta Osnovne škole “Hasan Kikić“, koji je podrazumijevao sanaciju stolarije i postavljanje nove termofasade te izolacije na pokrovu.

Foto: Općina Centar
Foto: Općina Centar

U Općini Centar je 10.3.2021. prezentovan USAID-Habitat REELIH projekat (Energetska efikasnost u stambenom sektoru za domaćinstva sa niskim primanjima) koji finansiraju USAID i Habitat for Humanity. Projekat je prezentirao implementator, firma Enova d.o.o. Sarajevo, uz prisustvo općinskog načelnika Srđana Mandića te predstavnika/ca relevantnih općinskih službi. Kako se navodi u saopćenju Općine, u okviru projekta, između ostalog, bit će donesen petogodišnji akcioni plan za mjere povećanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru sa programom finansiranja.

Općina Centar je 17.5.2021. objavila javni poziv etažnim vlasnicima/ama objekata kolektivnog stanovanja na području općine Centar za učešće u sufinansiranju mjera za poboljšanje energijske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja. Javni poziv se odnosi na izolaciju prostora koji se grije ili hladi, zamjenu dotrajale ili neefikasne stolarije u prostorijama koje se griju ili hlade, zamjenu energetski neefikasnih potrošača efikasnim, zamjenu neobnovljivih energenata obnovljivim, ugradnju mjernih i regulacionih uređaja, zamjenu ili ugradnju efikasnih sistema za grijanje, klimatizaciju ili ventilaciju, kao i druge mjere na poboljšanju energijske efikasnosti.

S ciljem implementacije REELIH projekta, Općina Centar Sarajevo je u saradnji sa Habitat for Humanity International organizovala krajem novembra 2021. edukaciju za predstavnike/ce kućnog savjeta u sferi mogućnosti poboljšanja energetske efikasnosti u stambenom sektoru.

Početkom decembra 2021. godine, iz Općine Centar je saopćeno da je potpisan ugovor za rekonstrukciju kotlovnice u Osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“. Iz općinskog budžeta za 2021. godinu za ovu namjenu za ovaj projekat je izdvojeno 80.000 KM.

Krajem decembra 2021. godine, u prostorijama Ministarstva za odgoj i obrazovanje KS potpisan je sporazum o saradnji na realizaciji projekata za unapređenje uslova boravka u 18 predškolskih ustanova, kao i osnovnih i srednjih škola. 

Kako je u izvještaju sa sastanka navedeno, načelnici i predstavnici/e sedam općina Kantona Sarajevo, kao implementatori projekata, tom su prilikom potpisali protokole za čiju je realizaciju spomenuto ministarstvo obezbijedilo sredstva u iznosu od 2.537.610 KM, a u ime Općine Centar, protokol je potpisao načelnik Srđan Mandić.

Potpisanim protokolom je predviđeno vanjsko uređenje ispred vrtića Slavuj i Višnjik, te rekonstrukcija kotlovnice u Osnovnoj školi „Musa Ćazim Ćatić“. Za ova tri projekta kantonalno Ministarstvo odgoja i obrazovanja je obezbijedilo 140.000 KM.

Općina Centar, 30.12.2021. 

Istoga dana, upriličeno je potpisivanje sporazuma o sufinansiranju projekta “Sanacija, rekonstrukcija i tekuće održavanje objekta za sport i rekreaciju – Sportski centar FIS”, koji je, u ime Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo, potpisao ministar Samir Avdić, dok je u ime Općine Centar to učinio načelnik Mandić.

Između ostalog, u skladu sa odredbama ovog sporazuma, resorno ministarstvo je rebalansom budžeta Kantona Sarajevo obezbijedilo 50.000 KM koje će biti iskorištene za rekonstrukciju kotlovnice u FIS-u, kojim u ime Općine Centar upravlja Javna ustanova Centar za sport i rekreaciju.

Početkom 2022. godine, iz Općine je saopćeno da je Općina izdvojila sredstva za nabavku i postavljanje radijatora u fiskulturnoj sali u OŠ „Nafija Sarajlić“.

Kako je 7.2.2022. godine, pored ostalog, navedeno na zvaničnoj stranici Općine Centar, u budžetu ove lokalne zajednice za 2022. godinu za projekte povećanja energetske efikasnosti, odnosno utopljavanja objekata kolektivnog stanovanja, izdvojeno je 320.000 KM.

U prisustvu ambasadora Japana u Bosni i Hercegovini Nj.E. Ito Makota te direktora Osnovne škole “Hasan Kikić” Almira Pleha, 9.2.2022. godine ozvaničen je završetak projekta povećanja energetske efikasnosti čiji je glavni finansijer bila Vlada Japana, uz podršku Općine Centar i Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Tom prilikom, zahvalivši Vladi Japana na finansijskoj podršci, direktor Pleh je podvukao: 

Zahvaljujući ovom projektu, sada imamo uštede grijanja do 40 posto, a osim toga, objekat naše škole izgleda puno ljepše. Realizacijom projekta su poboljšani uslovi boravka i rada za 408 učenika i 55 zaposlenika škole.

Almir Pleh, 9.2.2022.

Inače, projekat obnove objekta OŠ „Hasan Kikić“ podrazumijevao je sanaciju stolarije i postavljanje nove termofasade te izolacije na pokrovu. Kako je potvrđeno na zvaničnoj stranici Općine Centar, radove je finansirala Vlada Japana u iznosu od 129.400 KM, Općina Centar je sufinansirala troškove poreza na dodatnu vrijednost, dok je Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo osiguralo sredstva za zamjenu oluka, gromobrana i elektroinstalacija.

Početkom jula 2022. godine, Služba za stambene i komunalne poslove Općine Centar objavila je dva javna poziva namijenjena vlasnicima objekata individualnog stanovanja i etažnim vlasnicima objekata kolektivnog stanovanja za učešće u sufinansiranju mjera za poboljšanje energetske efikasnosti objekata individualnog i kolektivnog stanovanja.

Iz Općine su pojasnili da se poziv odnosi na projekte kao što su: izolacija prostora koji se grije ili hladi, zamjena dotrajale ili neefikasne stolarije u prostorijama koje se griju ili hlade, zamjene energetski neefikasnih potrošača efikasnijim, zamjena neobnovljivih energenata obnovljivim, ugradnja mjernih i regulacionih uređaja, zamjena ili ugradnja efikasnih sistema za grijanje, klimatizaciju ili ventilaciju te druge mjere na poboljšanju energetske efikasnosti.

Krajem septembra iste godine iz Općine je saopćeno da je po ovim pozivima javnom pozivu pristigao 31 zahtjev, od kojih ukupno njih 17 ispunjava uslove javnih poziva.

U budžetu Općine Centar smo za ovu namjenu obezbijedili iznos od 356.650 KM. Kako bismo našim sugrađanima pojednostavili procedure ukoliko u ovom grantu ne bude dovoljno finansijskih sredstava za sve projekte koji su odobreni, sa obezbijeđenjem novih sredstava za realizaciju ovog projekta, vlasnici objekata se neće morati ponovo javljati na javni poziv već će automatski biti uključeni u njegovu realizaciju.

Srđan Mandić, 27.9.2022.

U Budžetu Općine za 2021. godinu, za projekat Sufinansiranje izrade termo fasada za objekte kolektivnog stanovanja predviđeno su sredstva u iznosu od 150.000 KM, dok su u Budžetu za 2022. godinu za sufinansiranje izrade termo fasada zgrada i utopljavanje objekata individualnog i kolektivnog stanovanja predviđena sredstva u iznosu od 300.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!