U progresu

Usvojen Regulacioni plan centra i drugi razvojni planovi

Opštine: Gračanica

Usvojen Regulacioni plan centra i drugi razvojni planovi (Poslovna zona, Vis, revidiran Prostorni plan) u funkciji razvoja grada i potreba privatnog sektora.

Obrazloženje

U toku prve godine mandata Gradske uprave Gračanice učinjene su značajne aktivnosti u cilju realizacije datog obećanja.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

Na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanica održanoj 1.4.2021. godine, pomoćnica gradonačelnika Aida Hodžić dala je kratak pregled aktivnosti kada je u pitanju prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar“ Gračanica nakon čega je za vijećnike predstavnik instituta za građevinarstvo „IG“  prezentovao izmjene i dopune Plana.

Kako se s tim u vezi još navodi u izvještaju sa sjednice, nakon opširne rasprave, Prijedlog Odluke o usvajanju i provođenju izmjena i dopuna RP „Centar“ sa dva amandmana gradonačelnika je usvojen je sa 18 glasova “za” i dva “suzdržana”.

Na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanice održanoj 2.9.2021. godine, usvojen je Program kapitalnih investicija Grada Graĉanica s planom realizacije za 2021.-2025.

U Mulitmedijalnoj sali Gradskog vijeća Gračanica, 1.11.2021. godine, održan je seminar za lokalne zvaničnike iz oblasti Planiranja i upravljanja lokalnim razvojem. 

Seminar je realizovan u organizaciji Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u okviru projekta Integriranog lokalnog razvoja (ILDP), a ciljevi seminara su podizanje stepena zainteresovanosti i upućenosti izabranih lokalnih zvaničnika, posebno vijećnika, za preuzimanje aktivnije uloge u donošenju i nadgledanju provođenja lokalnih razvojnih strategija i odgovarajućih planova implementacije. 

Seminaru su pored Gradskih vijećnika prisustvovali i uposlenici Gradske uprave Gračanica, a svi prisutni su svojim diskusijama i aktivnim učešćem doprinijeli realizaciji vježbi i uspješnoj edukaciji. Predavač prof. dr. sc. Đevad Šašić, ispred Fakulteta za javnu upravu, Univerziteta u Sarajevu predstavio je pozadinu i specifičnosti sistema upravljanja razvojem u jedinicama lokalne samouprave, ciljeve održivog razvoja i njihovu integraciju u planske okvire, ključne aspekte i procese upravljanja razvojem i ulogu Gradskog vijeća, uloge radnih tijela Gradskog vijeća u upravljanju razvojem te utvrđivanje liste poboljšanja koje treba uvesti i primijeniti u pogledu uticaja izabranih zvaničnika na planiranje i upravljanje razvojem.

Grad Gračanica, 1.11.2021.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!