Nije započeto

Usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa

Partije: SDP | Oblasti: Pravna država

Usvajanje Zakona o sprečavanju sukoba interesa koji bi na efiksan način regulisao predmetnu oblast.

Izvor: Izborni program SDP BiH

U martu 2022. godine, na prijedlog nekoliko poslanika/ca PD PSBiH usvojio je Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH, međutim isti nije usvojen u Domu naroda. Prednacrt Zakona o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Bosne i Hercegovine bio je na

konsultacijama od 11.5. – 13.6.2023. godine. Međutim, Zakon o sukobu interesa nije upućen u parlamentarnu proceduru tokom prvih godinu dana rada VM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!