Ispunjeno manjim dijelom

Usvajanje strateških razvojnih dokumenata, planova i mjera

Partije: DF | Oblasti: Ekonomija

Usvojit ćemo strateške razvojne dokumenate, planove i mjere za pristup i efikasno ostvarenje projekata finansiranih iz evropskih fondova.

Izvor: DF - GS Izborni program 2018

Vijeće ministara BiH usvojilo je dokument “Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020 – 2022. godina“, koji su prethodno usvojile vlade Republike Srpske, Federacije BiH. 

Politike definisane u ovom dokumentu u potpunosti su usaglašene sa Programom ekonomskih reformi za period 2019 – 2021. godina i bile su osnova za izradu Programa ekonomskih reformi za period 2020 – 2022. godina. Ključne mjere dokumenta „Socioekonomske reforme u Bosni i Hercegovini za period 2020 – 2022. godina“ usmjerene su na održiv i ubrzan ekonomski rast, veću konkurentnost privatnog sektora i bolje poslovno okruženje, depolitizaciju i povećanu efikasnost preduzeća u javnom vlasništvu, reformu zdravstvenog sistema, zaustavljanje odlaska mladih ljudi iz zemlje i omogućavanje mladim i ženama da dostignu svoj puni potencijal. Mjere će biti provođene u skladu sa ustavnim nadležnostima svakog nivoa vlasti i razrađivane u saradnji sa Evropskom unijom i međunarodnim finansijskim institucijama, što će podržati usklađenost zemlje sa zahtjevima za pristupanje Evropskoj uniji i ubrzati proces pridruživanja. Provođenje zacrtanih socioekonomskih reformi doprinijet će provođenju Višegodišnjeg akcionog plana regionalne ekonomske zone (REA MAP), koji se temelji na standardima EU i olakšat će integraciju BiH u regionalne i evropske vrijednosne tokove. Bolja povezanost sa susjednim zemljama u oblasti transporta i energije dodatno će ojačati pristup zemlje i njenu integraciju na regionalnom tržištu. Stvaranje regionalnog digitalnog prostora i bolje integrisanih tržišta rada sa susjednim ekonomijama će omogućiti nove prilike za mlade Bosne i Hercegovine, što je važno u svjetlu njihove visoke stope nezaposlenosti. Svi nivoi vlasti će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se povećala saradnja i koordinacija na usklađivanju zakonodavstva u najvećoj mogućoj mjeri, te osnažio jedinstveni ekonomski prostor u zemlji. To će biti ostvareno jačanjem koordinacije svih nivoa vlasti, kako je navedeno u Mišljenju Evropske komisije na zahtjev BiH za članstvo u EU.  

3. sjednica Vijeća ministara, 30. januar 2020.

Pored toga, Vijeće ministara je na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH, usvojilo Program ekonomskih reformi za 2020 – 2022. godinu (PER BiH 2020 – 2022). Program ekonomskih reformi za 2020 – 2022. godinu izrađen je prema smjernicama Evropske komisije i sadrži srednjoročni makroekonomski okvir i okvir fiskalne politike, uključujući i fiskalne mjere te sveobuhvatan program strukturalnih reformi s ciljem poboljšanja rasta i konkurentnosti zemlje. 

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, donijelo je u junu 2020. godine Odluku o usvajanju Strategije razvoja sustava unutarnjih financijskih kontrola u institucijama Bosne i Hercegovine za razdoblje 2020. – 2025. godine, s ciljem jačanja transparentnosti i javnosti rada institucija.

U julu iste godine Vijeće ministara BiH uvojilo je i Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za razdoblje 2019. – 2022. godine u skladu s Akcijskim planom za provođenje Reformske agende na razini Vijeća ministara BiH.

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, u drugom krugu glasanja donijelo je Odluku o usvajanju revidiranog Akcijskog plana Strategije za reformu sektora pravde u Bosni i Hercegovini od 2019. do 2020. godine.

Na 40. sjednici Vijeća ministara BiH je usvojilo Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom BiH za period 2020. – 2023. godine i zadužilo Ministarstvo finansija i trezora da prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjuje smjernice definirane tom strategijom.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!