Djelimično ispunjeno

Uspostavljanje mehanizma koordinacije

Partije: DNS | Oblasti: Spoljna politika

Za Republiku Srpsku ne postoji dilema oko pitanja pristupanja BiH evropskoj porodici država i naroda. Smatramo da tu pripadamo, jer imamo viševjekovnu tradiciju njegovanja evropskih civilizacijskih vrijednosti, počevši od pravnog sisitema, preko kulture i tradicije, pa do načina življenja. U procesima savremenih evrointegracija, svoj put moramo graditi na temeljima potpunog očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta Srba iz BiH, jer samo tako možemo dati svoj doprinos npr. Evropskoj uniji. Takvo očuvanje nacionalnog identiteta treba da bude garant da bez obzira na stepen i obim integracija nećemo zaboraviti ko smo, kojim pismom pišemo, ko su nam preci i kojoj vjeri pripadamo. DNS potvrđuje svoj stav o tome da kao njen državotvorni dio, Republika Srpska mora biti aktivan činilac u procesu evropskih integracija Bosne i Hercegovine. Stoga je potrebno uspostavljanje stabilnog mehanizma koordinacije u procesu evropskih integracija, da bi se obezbijedilo da svi nivoi vlasti budu osposobljeni za preuzimanje evropskih obaveza, standarda i kriterijuma.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!