Djelimično ispunjeno

Uspostavljanje IT Centra

Opštine: Centar Sarajevo

IT CENTAR.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

U prostorijama Općine Centar u aprilu 2018. godine potpisan je memorandum o razumijevanju i saradnji između predstavnika Općine Centar i Javne ustanove Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. U ime Općine Centar memorandum je potpisao načelnik dr. Nedžad Ajnadžić, dok je u ime pomenute ustanove ovaj dokument potpisao direktor Midhat Osmanbegović. Tom prilikom potpisan je i ugovor o saradnji između Općine Centar i Asocijacije kompanija softverske industrije “Bit Alijansa” u čije ime je ugovor potpisao izvršni direktor Armin Talić.

Prvi konkretan projekat na kome će raditi Općina Centar, Služba i Asocijacija “Bit Alijansa” je edukacija i formiranje tehnološkog parka koji je u budućnosti planiran na području naselja Šip.

“Općina Centar je u saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo napravila konkretne korake na izgradnji potrebne infrastrukture kao preduslova za uspostavu tehnološkog parka na Šipu. Planiramo da Općina Centar finansira izgradnju nove saobraćajnice, a Zavod da uputi zahtjev za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole. Asocijacija „Bit Alijansa“ će nam pomoći oko procesa edukacije za programere koja je u toku na Ekonomskom fakultetu za 34 mlade nezaposlene osobe iz Centra koji će biti od koristi za budući IT park. Za narednu godinu planiramo educirati još 40 osoba za programere”, rekao je tada načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić.

Iz općine Centar u augustu 2019. godine je saopšteno da je Općina Centar još 2015. godine donijela dokument Korekcija izmjena i dopuna Regulacionog plana poslovne zone “Šip” kojim su stvoreni planski preduvjeti za izgradnju inovacijsko-tehnološkog parka.

Kako se navodi u saopštenju Općine Centar, “u proteklom periodu Općina je u saradnji sa Vladom Kantona Sarajevo obezbijedila finansijska sredstva u ukupnom iznosu od oko 2,7 miliona maraka (Vlada KS 1,7, a Općina milion KM) uz obavezu Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo da za ova sredstva izgradi glavnu saobraćajnicu sa cjelokupnom komunalnom infrastrukturom za pristup budućim poslovnim zgradama IT kompanija”.

Ajnadžić je u junu 2019. godine sa direktorom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo Mirzom Hulusićem potpisao i sporazum o realizaciji uređenja gradskog građevinskog zemljišta u obuhvatu RP Poslovna zona „Šip“. Ovim projektom predviđena je izgradnja saobraćajnice koja će omogućiti pristup motornih vozila i pješaka do svih planiranih poslovnih objekata u okviru budućeg IT parka. Saobraćajnica je duga 400 metara, a u okviru realizacije ovog projekta predviđena je i izgradnja potpune komunalne infrastrukture (voda, kanalizacija, gas, električna energija, telekom i kablovska mreža, javna rasvjeta, hortikulturno uređenje…).

Procijenjena vrijednost radova je 2.696.760,00 od čega je Vlada KS obezbijedila 1.693.565,00, Općina Centar 1.003.194,00 KM, a implementator projekta je Zavod za izgradnju KS.

Početkom 2020. godine u Općini Centar Sarajevo, kako su prenjeli mediji, potpisan je ugovor o kupoprodaji četiri neizgrađene parcele zemljišta na Šipu, koje Općina Centar kao prodavac nakon obavljene javne licitacije prodaje firmi “Infobip BH” za potrebe izgradnje dva stambeno-poslovna objekta s ciljem formiranja planiranog IT parka na Šipu. Vrijednost ovog ugovora je 503.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!