Ispunjeno manjim dijelom

Uspostavljanje inkubatora visokih tehnologija

Opštine: Centar Sarajevo

Inkubator visokih tehnologija.

Obrazloženje

Tokom mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

U aprilu 2019. godine potpisan je ugovor o saradnji između Općine Centar i Asocijacije kompanija softverske industrije “Bit Alijansa” o uspostavljanju IT parka. Prvi konkretan projekat na kome će raditi Općina Centar, Služba i Asocijacija “Bit Alijansa” je edukacija i formiranje tehnološkog parka koji je u budućnosti planiran na području naselja Šip.

“Općina Centar je u saradnji sa Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo napravila konkretne korake na izgradnji potrebne infrastrukture kao preduslova za uspostavu tehnološkog parka na Šipu. Planiramo da Općina Centar finansira izgradnju nove saobraćajnice, a Zavod da uputi zahtjev za izdavanje urbanističke i građevinske dozvole. Asocijacija „Bit Alijansa“ će nam pomoći oko procesa edukacije za programere koja je u toku na Ekonomskom fakultetu za 34 mlade nezaposlene osobe iz Centra koji će biti od koristi za budući IT park. Za narednu godinu planiramo educirati još 40 osoba za programere”, rekao je tom prilikom načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić.

Načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić potpisao je u junu 2019. godine sa sa direktorom Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo, Mirzom Hulusićem, sporazum o realizaciji uređenja gradskog građevinskog zemljišta u obuhvatu RP Poslovna zona „Šip“.

Ovim projektom, kako je navedeno na web stranici Općine Centar, predviđena je izgradnja saobraćajnice koja će omogućiti pristup motornih vozila i pješaka do svih planiranih poslovnih objekata u okviru budućeg IT parka. Saobraćajnica je duga 400 metara, a u okviru realizacije ovog projekta predviđena je i izgradnja potpune komunalne infrastrukture (voda, kanalizacija, gas, električna energija, telekom i kablovska mreža, javna rasvjeta, hortikulturno uređenje…).

Procijenjena vrijednost radova, kako je navedeno je 2.696.760,00 KM, od čega je Vlada KS obezbijedila 1.693.565,00 KM, Općina Centar 1.003.194,00 KM, a projekat implementira Zavod za izgradnju KS.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!