Djelimično ispunjeno

Uspostaviti novi model održivog razvoja

Partije: DF | Oblasti: Ekonomija

Potrebno je uspostaviti novi model održivog razvoja kao proces prema postizanju ravnoteže između privrednih, socijalnih i ekoloških zahtjeva, kako bi se osiguralo zadovoljavanje potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja mogućnosti budućih generacija da zadovolje svoje potrebe, čime bi održivi razvoj postao jedan od ključnih elemenata u formuliranju i provođenju razvojnih politika u BiH.

Izvor: DF - GS Izborni program 2018

Vijeće ministara BiH je na sjednici održanoj 30. januara 2020. godine utvrdilo Prijedlog osnova za pokretanje postupka za pristupanje Bosne i Hercegovine Kigali amandmanu o postepenom smanjenju korištenja hidrofluorkarbona – HFC supstanci Montrealskog protokola koje oštećuju ozonski omotač:

ZAŠTITITI OKOLIŠ I STVORITI UVJETE ZA RAZVOJ PRIVREDE

Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog  osnova za pokretanje postupka za pristupanje Bosne i Hercegovine Kigali amandmanu o postepenom smanjenju korištenja hidrofluorkarbona – HFC supstanci Montrealskog protokola koje oštećuju ozonski omotač Bečke konvencije o zaštiti ozonskog omotača. Na ovaj način BiH preduzima važan korak u implementaciji pravne stečevine EU  oblasti zaštite okoliša i stvara uvjete za održivi razvoj bh. privrede, kao i za dobijanje okolišne pomoći za privredu i javnu administraciju. Ratifikacijom ovog amandmana BiH će kao zemlja u razvoju uspostaviti sistem dozvola za izvoz i uvoz ovih supstanci te izvještavanja o njihovoj potrošnji, što je već urađeno  od 2016. godine u procesu pristupanja EU. Također će, između ostalog, uvesti kontrolne mjere koje se odnose na određivanje osnovne potrošnje za period od 2020. do 2022. godine i zamrzavanja potrošnje na osnovnom nivou do 2024. godine. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa dostavit će Prijedlog osnova Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru odobravanja.

Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju o realizaciji ciljeva održivog razvoja:

Vijeće ministara BiH usvojilo je Treću informaciju o  nastavku aktivnosti na realizaciji ciljeva održivog razvoja, koju je pripremila Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) BiH. U Informaciji, koja se odnosi na period januar – oktobar 2019. godine te aktuelne i buduće aktivnosti, DEP BiH navodi da se u izvještajnom periodu intenzivno radilo na izradi Dobrovoljnog izvještaja Bosne i Hercegovine o provedbi Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja, kao i na izradi Okvira ciljeva održivog razvoja u BiH. Usaglašena je Ažurirana mapa puta s vremenskim okvirom za planiranje provedbe ciljeva. Vijeće ministara BiH usvojilo je i Ažuriranu mapu puta te zadužilo DEP BiH da pripremi odluku Vijeća ministara o imenovanju radne grupe institucija BiH za realiziranje aktivnosti ciljeva održivog razvoja i izradu dokumenta Strateški okvir institucija Bosne i Hercegovine do 2030. godine, koji će sadržavati portfolio usmjeravajućih ciljeva za izradu Srednjoročnog programa rada Vijeća ministara BiH i srednjoročnih planova rada institucija BiH. 

U julu 2020. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice u vezi sa Zaključnim zapažanjima na Kombinirano 5. i 6. izvješće Bosne i Hercegovine o provođenju Konvencije o pravima djeteta i njezinih pratećih protokola pred Odborom za prava djeteta Ujedinjenih naroda iz rujna 2019. godine.

Odbor je pozdravio određeni napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla u toj oblasti u proteklom razdoblju, a koji, između ostalog, uključuje ratifikaciju Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima djeteta koji se odnosi na postupak rješavanja predstavki iz 2018. godine te raniju ratifikaciju Lanzarote konvencije. Na sastanku Odbora pozdravljene su izmjene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije iz 2016. godine i usvajanje Akcijskog plana za djecu Bosne i Hercegovine od 2015. do 2018. godine. Odbor je, uz davanje više preporuka usmjerenih na unapređenje prava djece, pozvao BiH da osigura sadržajno sudjelovanje u osmišljavanju i provođenju politika i programa usmjerenih na postizanje svih 17 ciljeva održivog razvoja. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice će Zaključna razmatranja i preporuke Odbora za ljudska prava djeteta objaviti na svojoj web-stranici i dostaviti svim nadležnim institucijama u BiH.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, juli 2020.

Na 19. redovitoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine održanoj 29. 10. 2020. godine Vijeće ministara BiH, na prijedlog Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) BiH, donijelo je Odluku o imenovanju članova Radne skupine za realizaciju aktivnosti ciljeva održivog razvoja i izradu dokumenta strateškog okvira institucija BiH do 2030. godine.

IMENOVANA RADNA SKUPINA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA
Radna skupina je dužna u roku od šest mjeseci pripremiti i posredstvom DEP-a BiH Vijeću ministara BiH dostaviti dokument strateškog okvira institucija BiH za razdoblje do 2030. godine, u svrhu realizacije ciljeva održivog razvoja.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, 29.10.2020.

U aprilu 2021. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini kojim se uspostavlja prvi strateški okvir za održivi razvoj za cijelu zemlju. Kako su naveli iz UN-a BiH, prvi korak u realizaciji Agende 2030 u Bosni i Hercegovini predstavlja izrada Okvira za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, kao zajedničkog dokumenta svih nivoa vlasti koji utvrđuje šire razvojne pravce, putem kojih vlasti na svim nivoima i društvo u Bosni i Hercegovini nastoje doprinijeti ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja. Na osnovi analize stanja u pogledu održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, odnosno ključnih trendova razvoja, prilika i prepreka, posebno u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji te opsežnih konsultacija provedenih s predstavnicima institucija na svim nivoima vlasti i socio-ekonomskim akterima u periodu 2018-2019. godina, utvrđena su tri pravca održivog razvoja u Bosni i Hercegovini: 1) Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, 2) Pametan rast, 3) Društvo jednakih mogućnosti, te dvije horizontalne teme: 1) Ljudski kapital za budućnost i 2) Princip „Niko ne smije biti isključen“.

Kao rezultat trogodišnjeg konsultativnog procesa, u Okviru se iznosi zajednička vizija budućih razvojnih prioriteta u okviru Ciljeva održivog razvoja, nadovezujući se na zahtjeve u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Proces je potpomogla Radna grupa za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, sastavljena od predstavnika tijela na nivou BiH, entiteta i vlasti Brčko distrikta. U cilju osiguranja usklađivanja procesa strateškog planiranja širom zemlje s Okvirom za realizaciju Ciljeva održivog razvoja, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine formiralo je Vijeće za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini u aprilu 2021.

Vijeće ministara BiH, na vanrednoj telefonskoj sjednici u novembru 2021. godine, utvrdilo je Prijedlog međunarodnog sporazuma između Bosne i Hercegovine, s jedne strane, i Evropske unije (EU), s druge strane, o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije Horizon Evropa – Okvirni program za istraživanje i inovacije. Kako su pritom naveli iz Vijeća ministara BiH, Bosna i Hercegovina je za učešće u ovom programu osigurala plaćanje ulazne karte koja će u 2021. godini, prema procjenama EU-a, iznositi 1.545120,00 eura, s tim da će dio biti finansiran iz fonda IPA. Riječ je o ključnom programu finansiranja EU-a za istraživanje i inovacije s budžetom od 95,5 milijardi eura. Program, među ostalim, “finansira istraživanja o klimatskim promjenama, pomaže u dostizanju ciljeva održivog razvoja UN-a, povećava konkurentnost, olakšava saradnju i jača utjecaj istraživanja i inovacija na razvoj”. 

Na 49. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 20.4.2022. godine, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, donijeta je Odluka o formiranju Zajedničkog upravnog odbora između Ujedinjenih naroda (UN) i Bosne i Hercegovine za provođenje “Okvira saradnje između Ujedinjenih naroda i Bosne i Hercegovine u periodu 2021 – 2025”. Formiranjem Zajedničkog upravnog оdbоrа “osigurat će se sveobuhvatno provođenje Okvira saradnje u skladu s prioritetima koji se odnose na realizaciju ciljeva održivog razvoja, kao i drugim prioritetima u Bosni i Hercegovini”, saopćeno je tom prilikom iz Vijeća ministara BiH.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!