Ispunjeno manjim dijelom

Uspostaviti kriterije za vanjsko i unutarnje zaduživanje na svim nivoima vlasti

Partije: DF | Oblasti: Ekonomija

Uspostaviti stroge kriterije kada je u pitanju vanjsko i unutarnje zaduživanje na svim nivoima vlasti poštujući propise o javnom dugu, zaduživanju i garancijama.

Izvor: DF - GS Izborni program 2018

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva financija i trezora, usvojilo je krajem jula 2020. godine  Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom Bosne i Hercegovine za razdoblje 2019. – 2022. godine u skladu s Akcijskim planom za provođenje Reformske agende na razini Vijeća ministara BiH. Strategija upravljanja dugom BiH se zasniva na entitetskim i Brčko distrikt strategijama upravljanja dugom, uključujući dug institucija BiH. Sadrži pregled strukture duga, procjenu stanja zaduženosti te definira srednjoročne ciljeve upravljanja dugom i daje smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva.Strateškim pristupom žele se osigurati niži troškovi financiranja i smanjenje rizika kamatne stope, uz prihvatljiviju razinu valutnog i rizika refinanciranja u odnosu na trenutačno stanje. Ministarstvo financija i trezora BiH će prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjivati smjernice definirane Srednjoročnom strategijom upravljanja dugom BiH za razdoblje 2019. – 2022. godine. Srednjoročna strategija upravljanja dugom BiH  bit će objavljena na web-stranici Ministarstva financija i trezora BiH.

Sredinom juna 2021. godine Vijeće ministara BiH usvojilo je Srednjoročnu strategiju upravljanja dugom BiH za period 2020. – 2023. godine i zadužilo Ministarstvo finansija i trezora da prilikom budućeg vanjskog zaduživanja primjenjuje smjernice definirane ovom strategijom, koja će biti objavljena na internet stranici Ministarstva. Srednjoročna strategija prezentira strukturu duga, procjenu stanja zaduženosti, te definira ciljeve upravljanja dugom i smjernice za dostizanje postavljenih ciljeva. Strategija se priprema na bazi srednjoročnih strategija upravljanja dugom Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta BiH, uključujući i vanjski dug institucija BiH. Osnovni cilj Strategije je osiguravanje finansijskih sredstava za finansiranje potreba države, entiteta i Brčko distrikta BiH, uz prihvatljivi nivo troškova finansiranja i rizika. Dodatni cilj predstavlja razvoj domaćeg tržišta papira od vrijednosti, budući da razvijeno tržište predstavlja osnovni preduvjet za efikasno upravljanje dugom. Odabrana strategija upravljanja dugom osigurava iste troškove finansiranja, uz manji valutni rizik i uz prihvatljivi nivo kamatnog i rizika refinansiranja u odnosu na trenutno stanje. U Strategiji se preporučuje da se novi vanjski krediti ugovaraju sa dužim rokom dospijeća i dužim grejs periodom, fiksnim kamatnim stopama i u valuti EUR gdje god uslovi kreditora to omogućavaju, uz uvažavanje troška finansiranja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!