Neispunjeno

Uspostava sistema razvojnog planiranja

Partije: DF | Oblasti: Državno uređenje

Uspostava sistema razvojnog planiranja Uspostavit ćemo efikasan i koherentan sistem razvojnog planiranja i upravljanja tako što ćemo:

1) uspostaviti odgovarajući regulatorni i institucionalni okvir za djelotvornu pripremu i realizaciju razvojnih prioriteta na svim nivoima vlasti u BiH i Federaciji;

2) uspostavit ćemo institucionalni kapacitet i ukloniti nedostatke u funkcionalnim mehanizama međuvladine koordinacije u sveukupnom procesu razvojnog planiranja i upravljanja;

3) uspostavit ćemo metodološku usklađenost i povezanost strateških dokumenata u BiH i Federaciji (na horizontalnom i vertikalnom nivou), te riješiti nedostatak implementacionih dokumenata za efikasno provođenje strategija i usklađenost sa zahtjevima rodno odgovornog razvojnog planiranja i

4) poboljšat ćemo efikasnost u korištenju budžetskih i vanbudžetskih izvora finansiranja, uključujući i raspoložive donatorske i kreditne izvore za potrebe finansiranja razvojnih prioriteta.

U rješavanju ovih problema, potrebno je mjere javne politike usmjeriti ka postizanju glavnog cilja, a to je: Unapređenje i održavanje efikasnog sistema razvojnog planiranja i upravljanja razvojem koji doprinosi održivom socio-ekonomskom rastu i razvoju u BiH i Federaciji“..

Izvor: Pobjednička BiH - Izborni program 2018

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!