Djelimično ispunjeno

Uspostava efikasne organizacije sa ciljem povećanja zaposšljavanja

Partije: DNS | Oblasti: Ekonomija

DNS se zalaže za novu koncepciju rješavanja ekonomske krize, tržišta rada i stvaranja perspektive, zapošljavanja, a posebno:- promjenu dosadašnje i uspostavljanje efikasne organizacije, načina djelovanja i odgovornosti, do kadrovskog i stručnog osposobljavanja, sve sa krajnjim ciljem da se obezbijedi povećanje zapošljavanja.

Vlada Republike Srpske usvojila je u martu Akcioni plan zapošljavanja za 2015, a za ove namjene Vlada i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske obezbijedili su 10.316.687 KM.Fokus Akcionog plana zapošljavanja kako su obrazložili u Vladi RS biće na zapošljavanju isključivo u privredi Srpske, te podršci zapošljavanju ugroženih grupa, kao što su demobilisani borci, ratni vojni invalidi, djeca poginulih boraca, teže zapošljiva kategorija stanovništva starije dobi i Romi, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Vlada je donijela Uredbu o uslovima i načinu realizacije programa podrške zapošljavanju, kojom se uređuju uslovi i način stimulisanja povećanja zaposlenosti na teritoriji Srpske, kriterijumi i procedure za dodjelu sredstava, dinamika isplate dodijeljenih sredstava, te način praćenja realizacije programa podrške zapošljavanju.Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS broj zaposlenih u septembru je iznosio 248.783 što je povećanje u odnosu na septembar prethodne godine kada je iznosio 243.102. U septembru 2016. godine broj zaposlenih u RS je iznosio 257.001. U septembru 2017. godine boj zaposlenih u RS iznosio je 263.476 zaposlenih.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!