U progresu

Uređenje saobraćaja i saobraćajne signalizacije

Opštine: Gračanica

Obezbijediti građanima punu zaštitu i sigurnost – zaustaviti odlazak, posebno mladih. Garancija za to su: Fizička sigurnost (Gračanica siguran grad); Zdravstvena sigurnost (novi stručni kadrovi, dijagnostički aparati, proširena zgrada Doma zdravlja sa liftom); Pravna sigurnost (kvalitetnije usluge, vrednovanje i rezultati rada-E uprave); Socijalna sigurnost (kroz javno privatno partnerstvo, bolji poslovni ambijent i nova stručna zanimanja do veće zaposlenosti i većih plata); Ekološka sigurnost (potpuno čist grad). Za svaku od ovih garancija u prvoj godini mandata pripremiti program mjera, aktivnosti i projekte uz aktivno učešće struke i građana. Gračanica će imati bolje uređen zdravstveni sistem i usluge, saobraćaj i saobraćajnu signalizaciju, posebno na kriznim mjestima kao što su: raskrsnice, škole i dr. u svim mjesnim zajednicama.

Izvor: Izborni program 2020-2024, SDP BiH Gračanica

U februaru 2023. godine Grad Gračanica je objavio informaciju da su radovi na projektu “Sanacija asfaltne saobraćajnice u Radnoj zoni 1” realizovani.

Projektom je sanirano oko 401 metar saobraćajnice u Radnoj zoni 1 čime je unaprijeđeno poslovanje za  oko 18 poslovnih subjekata lociranih u Radnoj zoni 1 čime su dodatno stvorene pretpostavke i za nova potencijalna ulaganja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi oko 152.006 KM, a projekat uz izdvojena sredstva Grada finansirao i grant sredstvima Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta u iznosu od 89.000 KM.

Dolaskom 2023. godine te usvajanjem budžeta Grada Gračanica za 2023. godinu stvoreni su uslovi za realizaciju novih infrastrukturnih projekata na području grada Gračanica. Tako je Grad objavio informaciju na svojoj službenoj web stranici da su do maja 2023. godine realizovana 33 projekta ukupne vrijednosti 1.563.332.20 KM.

Zamjenik premijera Federacije BiH i ministar razvoja, poduzetništva i obrta Vojin Mijatović 17.5.2023. godine boravio je u službenoj posjeti Gradu Gračanica. Tom prilikom, gradonačelnik Helić upoznao je ministra sa problemima putne infrastrukture. Ministar Mijatović naveo je da će Gračanica u narednom periodu biti prioritetno rangirana kada je u pitanju ovo ministarstvo, a od 2024. godine promijenit će programske aktivnosti te će nastojati povećati ulaganje sredstava u projekte koji će imati više efekta u lokalnim zajednicama.

Povodom Dana grada Gračanica 5.6.2023. godine upriličen je prijem federalnih ministara Vedrana Lakića i Amira Hasičevića koji su s gradonačelnikom razgovarali o projektima iz resora kojima pripadaju. Na ovom sastanku se između ostalog razgovaralo  o pitanjima rješavanja putne infrastrukture u Gračanici.

Na sastanku održanom 8.9.2023. godine između gradonačelnika Helića sa premijerom Tuzlanskog kantona Irfanom Halilagićem razgovaralo se o više kapitalnih i infrastrukturnih projekata koji bi trebali biti implementirani na području grada. Riječ je o projektima za koje je potrebna podrška Vlade Tuzlanskog kantona, a između ostalih, razgovaralo se i o sanaciji nekoliko putnih pravaca u Gračanici.

Na sastanku održanom 26.10.2023. godine izvršena je primopredaja izvedenih radova na projektu „Sanacija puteva u ruralnim područjima Gračanice“. Ovim projektom sanirane su dionice puta: Karići-Delići, Alići-Borik te Metaljica – Oštrikovac koje povezuju MZ Škahovicu i MZ Soko.

Vrijednost ugovora je 199.122.30 KM, a projekat je finansiran sredstvima International Fund of Agriculture Development (IFAD) sa 50% učešća,  čiju implementaciju koordinira Ured za koordinaciju projekata – PCU i Grad Gračanica također sa učešćem od 50%. 

U prostorijama Gradske uprave 17.11.2023. godine prezentovan je idejni koncept rješenja raskrsnice kod BKC-a. Kako je navedeno, raskrsnica kod BKC-a je dugogodišnji problem grada Gračanica koji usporava nesmetan prolaz i dalji razvoj grada. Problem je zagušenje saobraćaja u užem jezgru grada, dodatno usporavanje saobraćaja, nemogućnost prolaska kamiona i autobusa te velika koncentracija pješaka i učenika.

U otvorenoj diskusiji, uočeno je da su glavni problem zagušenja saobraćaja pješaci, odnosno đaci za koje bi se izgradila posebna pasarela čime bi se značajno olakšao protok saobraćaja.

U cilju da se ublaži problem saobraćaja i smanji protok pješaka – učenika na raskrsnici kod BKC-a, gradonačelnik je istakao da se paralelno s ovim projektom rade idejna rješenja za most na Lamelama prema dvorani Bazen čime bi se izvršilo preusmjeravanje đaka prema školi ne ugrožavajući saobraćaj na regionalnoj saobraćajnici. Cilj ovog prijedloga je alternativno rješenje sa značajno nižim troškovima izgradnje u odnosu na rješenje sa kružnim tokom, koje podrazumijeva ugradnju semafora radi regulacije saobraćaja, omogućavajući brz protok kamiona i autobusa, a izgradnja pasarele za pješake je bolje rješenje od pothodnika radi postojećih instalacionih vodova, posebno sa aspekta bezbjednosti pješaka i nesmetanog prometa.

U okviru prezentacije, predstavljena je i druga opcija koja podrazumijeva kružni tok a čiji je autor Namik Hodžić. Tokom sastanka, navedeno je da se pristupa izradi idejnog rješenja i za most Etivaža, koji bi omogućio kvalitetnije rješenje saobraćaja u tom dijelu grada.

Iz Grada Gračanica su krajem 2023. godine za Istinomjer rekli da je krajem 2020. godine urađen Projekat horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije na području MZ Gračanica i već je jedan dio horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije urađen u skladu sa tim projektom (ulice: Patriotske lige, Gračaničkih gazija, Lipinac, Bajbagina i Branilaca kule grada). Takođe 2023. godine u skladu sa Projektom urađeni su i usporivači brzine kod Druge osnovne škole u MZ Gračanica, MZ Malešići i MZ Škahovica. Tokom 2022. godine urađen je Elaborat za postavljanje posebnih objekata na cesti radi smanjenja brzine kretanja vozila na području grada Gračanica kojim je obuhvaćeno pet mjesnih zajednica, a 2023. godine ovi usporivači su postavljeni u četiri mjesne zajednice. U Nacrtu budžeta za 2024. godinu planirana su novčana sredstva za izradu Elaborata i za preostalih osam mjesnih zajednica gdje se osnovne škole nalaze pored cesta kojima upravlja Grad Gračanica. Na tri kritične lokacije postavljaju se zaštitnici za prolaz pješaka.

Prethodno je na 19. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Gračanica održanoj 2.7.2022.godine usvojena je Informacija o stanju putne infrastrukture na području Grada Gračanica s stanjem horizontalne i vertikalne signalizacije. 

Na 17. redovnoj sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanica održanoj 28.4.2022. godine jednoglasno je usvojen Zaključak o davanju saglasnosti na Nacrt Odluke o bezbjednosti saobraćaja na cestama grada Graĉanica.

Dana 29.11.2022.godine, održana je 22. sjednica Gradskog vijeća Grada Gračanica. Kako je na zvaničnoj stranici Grada Gračanica tim povodom navedeno, na prijedlog gradonačelnika Nusreta Helića, sa dnevnog reda povučena je Odluka o bezbjednosti saobraćaja na cestama grada Gračanica.

Nova autobuska stanica u Gračanici počela je sa radom 1.11.2022. godine, a njena izgradnja, kako je navedeno, predstavlja višemilionsku investiciju Društva za prevoz putnika Avis d.o.o. Gračanica. 

Tim povodom članica uprave AVIS-a Sauda Avdić izjavila je pored ostalog da će u sklopu novog objekta autobuske stanice putnici i posjetitelji imati dodatni sadržaj kao što su caffe bar, supermarket, mjenjačnica, bankomat, i sl. sa velikim parking prostorom ispred objekta.

Kako je tom prilikom još rečeno, izmještanjem autobuske stanice iz centra grada smanjiti će se saobraćajne gužve i zagađenje zraka za lokalno stanovništvo, a putnicima u tranzitu će se smanjiti vrijeme putovanja do krajnje destinacije. Nova stanica nalazi se na lokacije nekadašnjeg Feringa, u neposrednoj blizini magistralnog puta M4 Doboj – Tuzla.

U Programu rada Gradskog vijeća Gračanica za 2021. godinu našlo se i usvajanje Informacije o stanju putne infrastrukture na podruĉju grada Graĉanica sa stanjem horizontalne i vertikalne signalizacije.

Ista je usvojena na 7. sjednici Gradskog vijeća Grada Gračanica, održanoj 2.9.2021.godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!