Djelimično ispunjeno

Uređenje džamije na Kromolju

Opštine: Centar Sarajevo

Džamija na Kromolju.

Obrazloženje

Tokom mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Načelnik Općine Centar Sarajevo, Nedžad Ajnadžić izdao je u maju 2017. godine urbanističku saglasnost za izgradnju džamije na Kromolju.

Kako je saopšteno iz Općine Centar sredinom 2019. godine, u okviru granta vjerskim institucijama za obnovu vjerskih objekata, koji se raspoređuje putem Komisije za odnose sa vjerskim zajednicama, a prema utvrđenim kriterijima, 66.000 KM dodijeljeno je Medžlisu Islamske zajednice Sarajevo.

Od tog iznosa 4.000 KM je namijenjeno za izradu glavnog projekta za džamiju na Kromolju.

Općina Centar izdala je u maju 2020. godine novu Urbanitičku saglasnost za isti objekat. Saglasnot uručena predstavnicima Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo i dekanu Šumarskog fakulteta u Sarajevu Mirzi Dautbašiću.

Prema urbanističkoj saglasnosti koju je izdala Služba za urbanizam i zaštitu okoliša Općine Centar rješavajući po zahtjevu Medžlisa Islamske zajednice Sarajevo, objekat buduće džamije će biti izgrađen na Kromolju u skladu sa Regulacionim planom „Gradski park Betanija“, u širem obuhvatu Arboretuma.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!