Ispunjeno manjim dijelom

Unaprijediti sistem e-uprave

Partije: DF | Oblasti: Državno uređenje

Unaprijediti sistem e-uprave kako bi se pojednostavio način dobijanja potrebnih dokumenata, pružio uvid u rad javne uprave i dr.

Izvor: Pobjednička BiH - Izborni program 2018

Na sjednici u maju 2021. godine donesena je Odluka o imenovanju članova Koordinacije za interoperabilnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koju je predložio Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH.

Na ovaj način formira se stručni i savjetodavni organ Vijeća ministara BiH za oblast uvođenja elektronskih servisa i usluga za privredu i građane koje su u njegovoj nadležnosti i uspostavlja horizontalna interoperabilnost između institucija BiH. Cilj je unaprijediti stepen razvoja e-vlada u Bosni i Hercegovini i nivo digitalizacije u institucijama BiH te tako olakšati građanima i poslovnim subjektima brže i lakše pružanje usluga. Formiranje Interresorne radne grupe i Koordinacije omogućit će Bosni i Hercegovini da načini korak naprijed u procesu digitalizacije, što se u periodu epdemije COVID-19 pokazalo ključnim za funkcioniranje institucija BiH.

U oktobru 2021. godine prezentiran je prvi portal otvorenih podataka u BiH. Na online onferenciji koju je organizovao Ured koordinatora za reformu javne uprave BiH sa tehničkim timom podrške, na kojoj su učestvovali predstavnici institucija BiH, NVO i akademske zajednice, prezentiran je promotivni portal otvorenih podataka za Vijeće ministara BiH.  Koordinator za reformu javne uprave BiH Dragan Ćuzulan istakao je da je portal otvorenih podataka još uvijek  na nivou pilot aktivnosti, te da su korištena iskustva i softverska rješenja zemalja koje su postigle najviše standarde otvorenih podataka.

Radi se o portalu za otvorene podatke za nivo Vijeća ministara BiH, a koristimo fleksibilne tehnologije bazirane na EU portalu otvorenih podataka i otvorene za sve ostale organe i administracije. Za dobar rezultat potreban je visok nivo koordinacije procesa od kojeg će najveće benefite imati građani i poslovna zajednica.

Dragan Ćuzulan, 6.10.2021.

Portal omogućava smještaj tj. objavu setova otvorenih podatka bilo putem pohrane na samom portalu, postavljanje linka na već objavljene podatke institucija te grupno preuzimanje podatka sa portala koji su utemeljeni na CKAN alatu, Portal otvorenih podataka zamišljen je kao pristupna tačka javnim podacima koje su objavile ili će u narednom periodu objavljivati institucije i agencije Bosne i Hercegovine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!