Započeto

Ulice i institucije prohodne i dostupne osobama s invaliditetom

Opštine: Centar Sarajevo

Ulice i institucije prohodne i dostupne osobama s invaliditetom;

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata, zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program za Centar - Srđan Mandić

Prilikom uređenja pješačke zone u Radićevoj ulici u augustu 2021. godine, realizovan je i projekat uklanjanja arhitektonske barijere između ulica La Benevolencija i Radićeva. Umjesto starog dotrajalog stepeništa, tokom realizacije ovog projekta, izgrađena je pristupna rampa  za nesmetanu komunikaciju invalidnih lica u kolicima. Radove je finansirala Općina Centar u čijem je budžetu za ovaj projekat izdvojeno 91.000 KM. 

Načelnik Općine Centar Srđan Mandić posjetio je 7.5.2021. objekat gdje su vršeni radovi na uređenju prostorija u koje će kasnije biti smještena nova ambulanta porodične medicine na Šipu. Posjeti je prisustvovala i tadašnja v. d. direktorica Doma zdravlja KS dr. Amela Kečo, koja je tom prilikom istakla da je stara ambulanta porodične medicine bila vrlo nepristupačna pogotovo za osobe sa invaliditetom. Stanovnici Šipa dobili su novu ambulantu u junu 2021. godine. 


U februaru 2022. godine Općina Centar objavila je javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći za sufinansiranje troškova nabavke ortopedskih pomagala i prilagođavanje stambenih objekata i motornih vozila invalidnim licima. Tom prilikom iz Općine su naglasili da je Javni poziv trajnog karaktera, odnosno na njega se svi zainteresovani mogu prijaviti tokom cijele ove kalendarske godine ili do utroška obezbijeđenih sredstava u općinskom budžetu za tu namjenu.

U maju 2022. godine započeo je projekat obnove dijela prostorija u FIS-u, a tim povodom općinski načelnik Srđan Mandić obišao je radove. Tom prilikm, direktor JU “Centar za sport i rekreaciju” Mirza Muzurović ustvrdio je da je krajnji cilj da se FIS stavi u službu grašana i da on bude dostupan svima. Dodao ej da će svi sadržaji “biti prilagođeni osobama sa invaliditetom, što nažalost do sada nije bio slučaj”.

U februaru 2022. godine iz Općine Centar je saopćeno da je započeta sanacija stepeništa i pješačkih staza, te ugradnja rukohvatnih ograda u Općini Centar. U saopćenju, između ostalog, navodi i da će uskoro započeti ugradnja rukohvatne ograde za osobe sa invaliditetom u pasažu u Radićevoj ulici.

Dva mjeseca kasnije, iz Općine je saopćeno da su okončani radove za ugradnji rukovhvatne ograde za osobe sa invaliditetom na pomenutoj lokaciji.

Krajem februara 2022. godine u MZ Ciglane održan je sastanak Savjeta MZ kojem je prisustvovao i načelnik Mandić. Tom prilikom, Mandić je, između ostalog, poručio da je planirana izgradnja pristupne staze za osobe s invaliditetom u Ulici Husrefa Redžića 15.

Na inicijativu građana za poboljšanje uslova života osobama sa invaliditetom, načelnik Mandić je u novembru 2022. godine izdao nalog za pokretanje procedure za realizaciju projekta označavanja parking mjesta za potrebe osoba sa invaliditetom. Tada je iz Općine saopćeno da je planirano obilježavanje 19 mjesta za parkiranje na sedam lokacija u Centru. Dodali su da će se prvobitno obilježavati parking mjesta sa plavom i žutom bojom nakon čega slijedi postavljanje vertikalnih saobraćajnih znakova za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!