Djelimično ispunjeno

Ulaganja u sport

Partije: DNS | Oblasti: Obrazovanje

Ekonomski, socijalni, politički ciljevi ne daju odgovore na sva pitanja, već ukazuje samo na najbitnije pravce djelovanja i vođenje osnovnih akcija i aktivnosti, kao i viđenje načina rješavanja niza prioritetnih pitanja i zadataka, i to:

ulaganje u sport, fizičku kulturu, zdravu životnu okolinu

Obrazloženje

U radu Vlade RS, tokom mandata 2014-2018. zabilježene su intenzivne aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Na ​19. sjednici Vlade Republike Srpske (30.04.2015.), Vlada Republike Srpske je usvojila Informaciju o dodjeli stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima. Nakon sprovedenog konkursa i na prijedlog konkursne komisije Ministarstvo porodice, omladine i sporta donijelo je Odluku o izboru 62 perspektivna sportista, sportista sa invaliditetom i potencijalnih olimpijskih kandidata, kojima se dodjeljuje stipendija za 2015. godinu i to:

  • 42 stipendije perspektivnim sportistima,
  • 10 stipendija sportistima sa invaliditetom i
  • 10 stipendija potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Ukupna finansijska sredstva koja su izdvojena za sportske stipendije u 2015. godini iznose 105.120 KM.

Prema podacima dostupnim iz Konsolidovanog Izvještaja o izvršenju Budžeta RS za 2015. godinu na ime tekućih doznaka vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj, od planiranih 130.000 KM uzvršeno je 119.241 KM

Početkom aprila 2016. godine također je objavljen Konkurs za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima koje se finasiraju iz budžeta Republike Srpske za 2016. godinu.

Prema podacima iz Budžeta Republike Srpske za 2016. godine, na ime tekućih doznaka vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj planiran je iznos od 120.000 KM, gdje je na kraju 2016. godine izvršeno 152.260 KM.

Vlada Republike Srpske je na 149. sjednici, održanoj 26.10.2017. godine usvojila Informaciju o dodjeli stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Ministarka porodice, omladine i sporta je 30.06.2017. godine donijela Odluku o izboru 74 perspektivnih sportista, sportista sa invaliditetom i potencijalnih olimpijskih kandidata kojima se dodjeljuje stipendija za 2017. godinu i to:

  • 54 stipendije perspektivnim sportistima,
  • 10 stipendija sportistima sa invaliditetom i
  • 10 stipendija potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Ukupna finansijska sredstva koja su izdvojena za sportske stipendije u 2017. godini iznose 123.840,00 KM. Budžetom RS za 2017. godinu na ime tekućih doznaka vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj planirana su sredstva u iznosu od 170.000 KM. Na kraju 2017. godine izvršeno je 172.290 KM.

Dodjelom stipendija i finansijske pomoći sportistima, omogućava se razvoj vrhunskog sporta, a pojedincima se omogućava stvaranje uslova za postizanje vrhunskih sportskih rezultata na međunarodnoj sceni, kao i promocija Republike Srpske na istoj. Prvenstveni cilj dodjele stipendija jeste vrednovanje postignutih sportskih rezultata u prethodne dvije godine (pokazatelj kontinuiteta u ostvarivanju sportskih rezultata), kao i način podsticanja za dalje napredovanje i usavršavanje u oblasti sporta.

Budžetom RS za 2018. godinu na ime tekućih doznaka vrhunskim i perspektivnim sportistima u Republici Srpskoj planirana su sredstva u iznosu od 170.000 KM. Jedini dostupan izvještaj o izvršenju budžeta RS za 2018. godinu je za prva tri mjeseca te godine, i u tom periodu nisu trošena sredstva za ovu namjenu.

Prema podacima dostupnim iz Konsolidovanog Izvještaja o izvršenju Budžeta RS za 2015. godinu na ime: tekući grant sportskim organizacijama utrošeno je 1.119.307 KM, tekući grant za projekat Male olimpijske igre 20.340 KM, tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS 89.650, tekuće doznake za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske 234.080.

Prema podacima iz Budžeta Republike Srpske za 2016. godine na ime: tekući grant sportskim organizacijama planiran je iznos od 1.100.000 KM, tekući grant za projekat Male olimpijske igre 22.000 KM, tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS 85.000 KM, te tekuće doznake za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske 240.000 KM.

Konsolidovani Izvještaj o izvršenju Budžeta RS za 2016. godinu navodi da je po gore naznačenim stavkama izvršeno: tekući grant sportskim organizacijama 988.781 KM, tekući grant za projekat Male olimpijske igre 25.925 KM, tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS 95.500 KM, te tekuće doznake za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske 233.520 KM.

Prema podacima iz Budžeta Republike Srpske za 2017. godinu na ime: tekući grant sportskim organizacijama planiran je iznos od 1.100.000 KM, tekući grant za projekat Male olimpijske igre 22.000 KM, tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS 85.000 KM, te tekuće doznake za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske 240.000 KM.

Konsolidovani Izvještaj o izvršenju Budžeta RS za 2017. godinu navodi da je po gore naznačenim stavkama izvršeno: tekući grant sportskim organizacijama 1.226.655 KM, tekući grant za projekat Male olimpijske igre 75.972 KM, tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS 84.450 KM, te tekuće doznake za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske 234.080 KM.

Prema podacima iz Budžeta Republike Srpske za 2018. godinu na ime: tekući grant sportskim organizacijama planiran je iznos od 1.100.000 KM, tekući grant za projekat Male olimpijske igre 34.000 KM, tekući grantovi sportskim organizacijama lica sa invaliditetom u RS 85.000 KM, te tekuće doznake za nacionalna sportska priznanja Republike Srpske 240.000 KM.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!