Djelimično ispunjeno

Uknjižba vojne imovine na teritoriji cijele BiH

Partije: DF | Oblasti: Spoljna politika

Prvi vanjskopolitički cilj Bosne i Hercegovine mora biti integracija u NATO. Komisija za NATO integracijski proces mora preuzeti ulogu koordinatora svih institucija Bosne i Hercegovine na putu integracije u NATO. Uknjižba vojne imovine na teritoriji cijele BiH mora biti osigurano političkim ili pravnim sredstvima, kako bi Akcijski plan za članstvo (MAP) u NATO mogao biti aktiviran u najskorijem roku.

Obrazloženje

U toku mandata 2018-2022. godine, Vijeće ministara BiH vršilo je aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja, te je na kraju mandata djelimično ispunjeno.

Izvor: DF-ov Izborni program 2018.

Nakon što je 23. 12. 2019. godine novi saziv Vijeća ministara BiH imenovan od strane Predstavničkiog doma Parlametntarne skupštine BiH na 5. hitnoj sjednici ovog zakonodavnog tijela, Program reformi BiH posredstvom Misije BiH u NATO-u predat je u sjedište NATO-a istoga dana u 16:00 časova.

Polovinom februara 2020. godine Ministarstvo vanjskih poslova BiH idalo je saopštenje u kojem se pored ostalog navodi:

Ministarstvo vanjskih poslova BiH je u sklopu svojih aktivnosti započelo sa aktivnom implementacijom obaveza koje proističu iz dokumenta Pregled odbrane BiH u dijelu koji se odnosi na isključivu nadležnost MVP-a, ali i obaveza koje Ministarstvo dijeli sa drugim institucijama. U okviru Ministarstva formirane su radne grupe koje su zadužene za realizaciju ciljeva Programa reformi BiH 2019-2020. Sa Ministarstvom sigurnosti BiH i Ministarstvom odbrane BiH već su provedene određene međunarodne i regionalne aktivnosti vezane za sveobuhvatnu kontrolu malog i lakog naoružanja (SALW) te predsjedavanje Stalnom radnom grupom Subregionalne konsultativne komisije Sporazuma o subregionalnog kontroli naoružanja (Aneks 1B, član IV, Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH).

Ministarstvo vanjskih poslova BiH, 17.2.2020.

Implementacija obaveza Ministarstva odbrane BiH koje proizilaze iz dokumenta „Program reformi Bosne i Hercegovine“, prihvaćenog od stane Političkog komiteta NATO-a u januaru 2020. godine, bila je tema Treće sjednice Stručnog kolegija Ministarstva odbrane BiH, koja je održana 26.2.2020. godine.

Kako se u saopštenju sa sjednice navodi, pomoćnik ministra odbrane za politiku i planove Adem Spahić izvijestio je o dosadašnjem stepenu implementacije Pregleda odbrane, što je jedan od primarnih zadataka iz „Program reformi BiH”, te je istaknuto da kroz ovaj program Ministarstvo odbrane ima obavezu da individualno provede 72 zadatka, a u saradnji sa drugim ministarstvima i agencijama ukupno 12 zadataka.

To treba učiniti uz puno i dosljedno poštivanje zakona i propisa i drugih mjera koje će dovesti do jačanja integriteta institucija odbrane.

Sifet Podžić, 26.2.2020.

U cilju što brže realizacije „Programa reformi BiH“ formiran je tim koji čine predstavnici MO i OS BiH, sa zadatkom izrade Plana implementacije dokumenta „Program reformi BiH“ iz nadležnosti MO i OS BiH.

Početkom marta tekuće godine zamjenik ministra odbrane za politike i planove, Mijo Krešić sastao se sa komandantom Štaba NATO u Sarajevu brigadnim generalom William J. Edwardsom, sa kojim je razgovarao o implementaciji dokumenta “Program reformi BiH”.

Zamjenik Krešić je istakao da je Ministarstvo odbrane BiH kroz dokument “Program reformi BiH” individualno zaduženo za realizaciju 72 zadatka, a na realizaciji 12 zadataka sarađuje sa drugim državnim institucijama. Također, istaknuto je da je, u skladu sa obavezama iz dokumenta “Program reformi BiH”, ministar odbrane BiH donio odluku o formiranju Tima za implementaciju, kojim rukovodi zamjenik ministra za politiku i planove.

Ministarstvo odbrane BiH, 2.3.2020.

S tim u vezi, delegacija BiH predvođena zamjenicom predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i ministricom vanjskih poslova Biserom Turković i ministrom odbrane BiH Sifetom Podžićem, 10.3.2020. godine bila je u radnoj posjeti sjedištu NATO-a u Briselu, gdje je učestvovala na sastancima u formatima najvišeg nivoa.

U saopštenju povodom sastanka se na stranici Ministarstva odbrane BiH navodi da je “u fokusu razgovora tokom sastanaka bilo je intenziviranje saradnje sa NATO-om, te implementacija Programa reformi BiH”.

Radna posjeta delegacije BiH je nastavljena učešćem na sastanku NATO komiteta zamjenika stalnih predstavnika ili šefova misija, tokom kojeg se ministrica vanjskih poslova Turković fokusirala na političke aspekte Programa reformi BiH, dok je ministar odbrane BiH Podžić u svom izlaganju naglasio najvažnija pitanja iz oblasti odbrane u kontekstu implementacije Pregleda odbrane, kao i Plana modernizacije OS BiH kao njegovog najznačajnijeg segmenta. U izlaganjima predstavnika savezničkih zemalja tokom sastanaka, naglašeno je da su saveznici prepoznali značaj reformskih procesa u BiH, kao i napore koje čine institucije BiH, naročito u pogledu implementacije Programa reformi BiH i u tom kontekstu su iskazali svoju podršku i ponudili pomoć.

Ministarstvo odbrane BiH, 10.3.2020.

Gostujući na N1 televiziji, 14.12.2020. godine ministar Podžić je na pitanje u vezi knjiženja perspektivne vojne imovine odgovorio:

To je zadatak koji teče i koji je u Programu reformi i koji je stalni zadatak…2018. godine NATO je odlučio da to neće više biti uslov i aktivirali smo MAP a ali je obaveza ostala da knjižimo lokacije i mi svakodnevno radimo na tome i ide to. Ide, doduše pužijim koracima.

Sifet Podžić, 14.12.2020. 

Program reformi Bosne i Hercegovine za 2021. godinu tretira i pitanje vojne infrastrukture te pokretne i nepokretne imovine, naglašavajući da će, u skladu sa Odlukom Predsjedištva BiH o veličini, strukturi i lokacijama OSBiH, br. 01-50-1-4629-29/16 od 24. novembra 2016. godine (koja će stupiti na snagu kada se ispune potrebni uslovi), ukupan broj perspektivnih vojnih lokacija biti 57, kao i da se knjiženje perspektivnih vojnih lokacija nastavlja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!