Djelimično ispunjeno

Uklanjanje pasa lutalica sa ulica

Opštine: Centar Sarajevo

Efikasno i brzo uklanjanje pasa lutalica sa ulica, na zakonit način, i u saradnji sa drugim općinama i Kantonom Sarajevo, i uspostaviti službe koje će trajno ukloniti pse lutalice sa ulica.

Obrazloženje

Tokom mandata načelnika općine zabilježene su određene aktivnosti na ispunjavanju ovog obećanja.

Izvor: Projekti i programski ciljevi Nedžada Ajnadžića

Prema Izvještaju o izvršenju Budžeta Općine Centar za 2017. godinu, 6.000 KM izdvojeno je za Veterinarski fakultet za izradu studije o zbrinjavanju pasa lutalica. U 2017. godini izdvojeno je i 10.000 KM za KJP “Veterinarska stanica” za kastraciju i sterilizaciju pasa i kontrolu zdravstvenog stanja goveda i ovaca. Za kastraciju i sterilizaciju pasa isti iznos izdvojen je i u Budžetu Općine Centar za 2018. godinu.

U Budžetu za 2019. godinu takođe je izdvojeno 10.000 KM  za kastraciju i sterilizaciju pasa. U istom Budžetu planiran je i iznos od 20.000 KM na ime transfera za zbrinjavanje napuštenih životinja.

U 2018. godini Općina Centar je nabavila vozilo „caddy“, opremljeno sa osam boksova za transport napuštenih pasa na području Centra. Kako je saopšteno prilikom uručenja vozila KJP “Veterinarska stanica”, vozilo je koštalo blizu 40.000 KM.

I u Budžetu za 2020. godinu planirano je 10.000 KM  za kastraciju i sterilizaciju pasa. kao i 20.000 KM na ime transfera za zbrinjavanje napuštenih životinja.

Općina Centar sklopila je u 2019. godini sa Veterinarskom stanicom Novi Grad Sarajevo ugovor o realizaciji granta općinskog budžeta za finansiranje usluga hvatanja pasa lutalica na području Centra.

Ipak u pojedinim dijelovima Općine Centar Sarajevo i dalje je prisutan veliki broj napuštenih pasa.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!