Započeto

Ukinuti diskriminaciju zapošljavanja ženske djece šehida i poginulih boraca

Opštine: Banovići

Ukinuti diskriminaciju zapošljavanja ženske djece šehida i poginulih boraca koja je prisutna u Banovićima.

Izvor: Izborni Program – Lokalni Izbori 2020 OO SDA Banovići

Lokalni gender akcioni plan (LGAP) Općine Banovići za period 2021-2024. godine, 17.2.2021. godine dobio je pozitivno mišljenje Gender centra Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

LGAP je usklađen sa svim zakonskim propisima viših istanci vlasti i aktima lokalne zajednice, te u potpunosti slijedi metodologiju za izradu lokalnih gender planova Federacije BiH, kojom se nastoji zauzeti pristup sistemskom planiranju programa mjera za unapređenje ravnopravnosti spolova. Također, posebna pažnja posvećena je postojećim institucionalnim mehanizmima za provođenje propisa, a kao dodatni izvor standarda za jedinice lokalne samouprave i unapređenje ravnopravnosti spolova je Evropska povelja o rodnoj ravnopravnosti. Dokument je izrađen u okviru projekta „Podrška izradi Gender akcijskih planova u šest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini“ koji je realizovalo Udruženje „Nešto više“ uz podršku Ministarstva vanjskih poslova Kraljevine Holandije.

Općina Banovići, 17.2.2021. 

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona je 23.11.2021. godine objavilo Javni poziv za učešće u “Projektu sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2021“. 

Za realizaciju navedenog  projekta predviđena su sredstva u iznosu od 400 hiljada KM, od kojih 200 hiljada KM obezbijeđuje Vlada TK (Ministarstvo za boračka pitanja TK), a preostalih 200 hiljada Federalni zavod za zapošljavanje. Javni poziv otvoren je 15 dana od dana objavljivanja i pravo učešća imaju pravni subjekti i poslodavci koji imaju registriranu djelatnost na području Tuzlanskog kantona i izmiruju sve zakonom propisane obaveze. Projektom je planirano sufinansiranje zapošljavanja i samozapošljavanja osoba u trajanju do dvanaest mjeseci.

S tim u vezi, a kako bi se na vrijeme apliciralo na objavljeni Javni poziv i zaposlio određeni broj djece šehida/poginulih boraca u općini Banovići, načelnik te lokalne zajednice Bego Gutić 30.11.2021. godine organizirao je sastanak sa direktorima javnih ustanova i javnih preduzeća. 

Na evidenciji Biroa za zapošljavanje općine Banovići, na spisku iz 2021. godine nalazilo se 62 djece šehida/poginulih boraca koja traže posao, a kako je za Istinomjer potvrđeno iz Kabineta načelnika Gutića, tokom 2021. godine zaposleno 5 djece šehida i poginulih boraca.

Načelnik Banovića Bego Gutić organizovao je u januaru 2022. godine prijem za djecu šehida/poginulih boraca zaposlenu kroz „Projekt sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2021“. Kroz ovaj projekat u općini Banovići zaposlene su četiri osobe i to u javna preduzeća „Toplana“ i „Komunalno“, te javne ustanove „Centar za socijalni rad“ i „Javna biblioteka“. Četvero zaposlenih u Banovićima potpisalo je ugovore o radu na godinu dana. Tom prilikom, načelnik Bego Gutić izrazio je nadu da će direktori ustanova i preduzeća iznaći načina da po isteku potpisanih ugovora omoguće zaposlenim ostanak na njihovim radnim mjestima, a u tim aktivnostima imat će punu podršku Općine.

U odgovoru na Istinomjer upit krajem 2023. godine iz Općine Banovići naveli su sljedeće:

U općini Banovići nije vršena diskriminacija zapošljavanja ženske djece šehida i poginulih boraca. Naprotiv, prilikom prijavljivanja na konkurs za prijem u radni odnos raspisan od strane općinskog organa uprave i javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Općina svi kandidati imaju ravnopravan status. Zapošljavanja se vrše u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, odnosno ukoliko žensko dijete šehida ili poginulog borca ispunjava iste uvijete za prijem u radni odnos kao i drugi kandidat, a koji ne pripada ovoj kategoriji, ono ima prednost prilikom zapošljavanja upravo zbog činjenice da je dijete šehida ili poginulog borca.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!