Ispunjeno

Ukidanje vodozaštitne zone u MZ Mošćanica

Opštine: Stari Grad Sarajevo

Već su pokrenute aktivnosti na izradi elaborata ukidanja vodozaštitne zone na lokalitetu MZ Mošćanica, kojim bi se stvorili preduvjeti za legalizaciju desetina objekata naših građana, sagrađenih u donjem vodotoku Mošćanice, kao i dodatnu urbanizaciju ovog prostora. Od nadležnih nivoa vlasti tražit će se usvajanje ovog elaborata kako bi se što prije stekli uvjeti za realizaciju ove ideje na terenu i rješavanje višegodišnjeg problema naših građana.

Izvor: Program 13/4 - 13 najvažnijih projekata za period 2020-2024.

Općina Stari Grad je prije dvije godine finansirala izradu Elaborata koji je pokazao da je kvaliteta vode Mošćanice na otvorenom vodotoku vrlo loša i da se taj vodozahvat isključuje kao izvorište pitke vode. U aprilu 2023. godine Vlada KS je prihvatila inicijativu Općine za izmjenu odluke o vodozaštitnoj zoni, a koja je od strane Skupštine KS usvojena 3.7.2023. godine. 

Izvor: Općina Stari Grad

Kako se navodi u saopćenju Općine od 30.6.2021. godine, Elaborat zaštite otvorenog vodotoka Mošćanice prezentiran je u Općini Stari Grad 8.10.2020. godine, a 16.10.2020. predstavljen je i građanima/kama na zboru u MZ Mošćanica. U januaru 2021. godine održan je još jedan zbor građana MZ Mošćanica na kojem su općinski načelnik i njegovi saradnici upoznali građane/ke da su pokrenute procedure prema Vladi KS da se dio sporne odluke stavi van snage, čime će se otvoriti mogućnost za legalizaciju.

Kako su iz Općine Stari Grad rekli za Istinomjer, Elaborat, koji je uradila firma ES Hydrotechnics d.o.o. Sarajevo, potvrdio je da je kvaliteta vode Mošćanice na otvorenom vodotoku vrlo loša i da se predmetni vodozahvat isključuje kao izvorište pitke vode. Nakon toga, urađena je i revizija Elaborata na Institutu za hidrotehniku d.d. Sarajevo, koja je također pokazala da se otvoreni vodotok Mošćanice ubuduće ne treba štititi kao izvorište vode za piće.

Dodali su da je Općina putem nadležnih službi pripremila kompletan materijal o ovoj temi i dostavila ga Vladi Kantona Sarajevo, zahtijevajući stavljanje van snage dijela Odluke o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, a koji se isključivo odnosi na otvoreni vodotok.

Materijal je Vladi KS dostavljen u novembru 2020. godine. Sa naše strane urađeno je sve što je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave da bi se ovo pitanje riješilo.

Općina Stari Grad

Iz Općine su naglasili da je tadašnji premijer Vlade KS Edin Forto 19.10.2021. godine ustvrdio da će na jednoj od sljedećih sjednica Vlade KS biti donesena izmjena Odluke o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, a što će ujedno značiti i rješavanje pitanja legalizacije objekata u donjem toku ove rijeke.

Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić se u septembru 2022. godine otvorenim pismom obratio tadašnjem premijeru KS Edinu Forti da po hitnom postupku uvrsti prijedlog o izmjeni Odluke o vodozaštitnoj zoni na Mošćanici na sjednicu Vlade KS.

U aprilu 2023. godine Vlada KS prihvatila je inicijativu Općine Stari Grad za izmjenu sporne odluke o vodozaštitnoj zoni i, prema riječima ministra komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS Almira Bećarevića, odlučila ga uvrstiti na narednu sjednicu Skupštine Kantona Sarajevo.

Usvajanjem izmjena pomenute odluke, omogućit će se legalizacija oko 500 stambenih objekata u donjem vodotoku Mošćanice. Od zastupnika u Skupštini Kantona Sarajevo očekuje se da prepoznaju značaj donošenja ove odluke za širu društvenu zajednicu i podrže inicijativu Općine Stari Grad i općinskog načelnika Ibrahima Hadžibajrića, a sve kako bi građani Mošćanice ostvarili svoja osnovna ljudska prava.

Saopćenje Općine Stari Grad, 24.4.2023.

Na nastavku 8. radne sjednice održanom 3.7.2023. godine, Skupština KS usvojila je Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o zaštiti planinskih izvorišta vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice.

Kako je tim povodom rečeno, usvajanjem ove odluke stvoreni su preduslovi za legalizaciju oko pet stotina individualnih objekata u MZ Mošćanica, čija legalizacija do sada nije bila moguća zbog prethodne Odluke koja je donesena 1997.godine.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!