Započeto

Ukidanje vodozaštitne zone u MZ Mošćanica

Opštine: Stari Grad Sarajevo

Već su pokrenute aktivnosti na izradi Elaborata ukidanja vodozaštitne zone na lokalitetu MZ Mošćanica kojim bi se stvorili preduvjeti za legalizaciju desetina objekata naših građana sagrađenih u donjem vodotoku Mošćanice, kao i dodatnu urbanizaciju ovog prostora. Od nadležnih nivoa vlasti tražit će se usvajanje ovog Elaborata kako bi se što prije stekli uvjeti za realizaciju ove ideje na terenu i rješavanje višegodišnjeg problema naših građana.

Obrazloženje

Tokom prve dvije godine mandata, zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program 13/4 - 13 najvažnijih projekata za period 2020-2024.

Kako se navodi u saopćenju Općine od 30.6.2021. godine, Elaborat zaštite otvorenog vodotoka Mošćanice prezentiran je u Općini Stari Grad 8.10.2020. godine, a 16.10.2020. predstavljen je i građanima na zboru u MZ Mošćanica. U januaru 2021. godine održan je još jedan Zbor građana MZ Mošćanica na kojem su općinski načelnik i njegovi saradnici upoznali građane da su pokrenuli sve procedure prema Vladi KS da se dio sporne odluke stavi van snage čime će se otvoriti mogućnost za legalizaciju. Kako su iz Općine Stari Grad rekli za Istinomjer, Elaborat koji je uradila firma ES Hydrotechnics d.o.o. Sarajevo potvrdio je da je kvaliteta vode Mošćanice na otvorenom vodotoku vrlo loša i da se predmetni vodozahvat isključuje kao izvorište pitke vode. Nakon toga urađena je i revizija Elaborata na Institutu za hidrotehniku d.d. Sarajevo, koja je također pokazala da se otvoreni vodotok Mošćanice ubuduće ne treba štititi kao izvorište vode za piće. Dodali su da je Općina putem nadležnih službi pripremila kompletan materijal o ovoj temi i isti dostavila Vladi Kantona Sarajevo zahtijevajući stavljanje van snage dijela Odluke o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, a koji se isključivo odnosi na otvoreni vodotok.

Materijal je Vladi KS dostavljen u novembru 2020. godine. Sa naše strane urađeno je sve što je u nadležnosti jedinice lokalne samouprave da bi se ovo pitanje riješilo.

Općina Stari Grad

Iz Općine su naglasili da je premijer Vlade KS Edin Forto 19.10.2021. godine ustvrdio da će na jednoj od sljedećih sjednica Vlade KS biti donesena izmjena Odluke o zaštiti planinskih izvora vode za piće sarajevskog vodovodnog sistema i dijela otvorenog toka rijeke Mošćanice, a što će ujedno značiti i rješavanje pitanja legalizacije objekata u donjem toku ove rijeke.

Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić se u septembru 2022. godine otvorenim pismom obratio premijeru KS Edinu Forti da po hitnom postupku uvrsti prijedlog o izmjeni odluke o vodozaštitnoj zoni na Mošćanici na sjednicu Vlade KS.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!