Nije započeto

Ujednačavanje, jednako pravo pristupa i korištenja porodiljnih naknada

Partije: SDP BiH | Oblasti: Socijalna politika

Ujednačavanje, jednako pravo pristupa i korištenja porodiljnih naknada.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Upitan kada se može očekivati ukidanje diskriminacije porodilja prema mjestu boravka, ministar rada i socijalne politike FBiH Adnan Delić je obrazložio: “To je jedan od primarnih razloga zašto smo upravo u ovom ministarstvu. Cilj nam je da se ta diskriminacija prema porodiljama po mjestu boravka ili bilo kojem drugom osnovu eliminiše i da imamo ujednačene porodiljne naknade na cijeloj teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine i radit ćemo na tome već tokom pripreme Nacrta budžeta za 2024. godinu. Sad je to neizvodivo jer budžet je usvojen prije našeg dolaska, a rebalansom imamo zaostatke veće od 70 miliona koje moramo pokriti shodno implementaciji zakona koji je stupio na snagu također nakon usvajanja budžeta i shodno novim uvođenjima u pravo osoba sa invaliditetom imamo i rast izdvajanja u budžetu za ovu godinu koji, jeste naš prioritet u rebalansu.”

Dodao je i da je UNDP u Izvještaju o Humanom Razvoju i u kampanji koja je slijedila popularizirao pitanje podizanje iznosa porodiljskih naknada i dječjih doplataka i njihovo izjednačavanje. 

“Uloge u oblasti socijalne politike su podijeljene na federalnom i kantonalnom nivou, i neophodno je da radimo na usaglašavanju i koordiniranju svih mjera sa kantonima, posebno kada je riječ o porodiljskim naknadama i izjednačavanju prava zaposlenih i nezaposlenih porodilja, i nadam se da će jedinstveni porodični fond koji tretira apsolutno svaku oblast i sve ono što je vezano za porodicu biti najbolje sistemsko i dugoročno rješenje.”, naglasio je ministar Delić.

Međutim, tokom prvih 100 dana mandata Vlada FBiH nije provodila aktivnosti na ispunjenju ovog obećanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!