Djelimično ispunjeno

Učiniti rad javne uprave “javnom i otvorenom“ za građane

Partije: DF | Oblasti: Državno uređenje

Sistemskim rješenjima učiniti rad javne uprave “javnom i otvorenom“ za građane, a posebno transparentnim učiniti rad institucija, agencija, vlada, javnih poduzeća i dr.

Obrazloženje

U toku mandata Vijeća ministara BiH dato obećanje je djelimično ispunjeno.

Izvor: Pobjednička BiH - Izborni program 2018

Na drugoj sjednici Vijeće ministara BiH, koja je održana 23. 01. 2020. godine, VM BiH je zadužilo Generalni sekretarijat VM BiH da u roku 60 dana, a ciljem boljeg informisanja javnosti, te podizanje stepena transparentnosti rada, predloži tehničko rješenje koje će omogućiti da se sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine otvore za javnost putem sistema e-vlade. Tehničko rješenje trebalo je sadržavati i neophodne finansijske izdatke i vremenski okvir potreban za relizaciju ove aktivnosti. 

U martu 2020. godine Generalni sekretar Vijeća ministara BiH razgovarao je sa predstavnicima UNDP-a o digitalnoj transformaciji u institucijama BiH. Razgovarano je i o podršci radu Koordinacije za interoperabilnost Vijeća ministara BiH, koju će voditi Služba, te modalitetima pomoć Službi za održavanje i razvoj sistema e-poslovanja i „e-vlade“ u njenom jačanju i boljem pozicioniranju, kao i o razvoju centralnog servisnog portala sa katalogom administrativnih procedura institucija BiH.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je u decembru 2020. godine Odluku o usvajanju Akcionog plana za reformu javne uprave, kojim su trebali biti realizirani ciljevi i mjere definirani Strateškim okvirom za reformu javne uprave do 2022. godine.

Akcioni plan obuhvata pet stubova u kojima su planirane reformske intervencije, i to Razvoj politika i koordinacija, Državna služba i upravljanje ljudskim potencijalima, Odgovornost, Pružanje usluga i Upravljanje javnim finansijama, te sadrži ukupno 165 aktivnosti koje su trebale biti realizirane do 2022. godine. Transparentnost i odgovornost je u fokusu nekoliko mjera predviđenih akcionim planom, međutim još uvijek nije došlo do realizacije planiranih mjera.

Bez obzira na usporene aktivnosti kada je u pitanju implementacija mjera iz Akcionog plana za reformu javne uprave, istraživanje koje provodi U.G. Zašto ne, od 2016. godine, a koje u fokusu ima otvorenost institucija, pokazuje da je došlo po poboljšanja dostupnosti informacija na stranicama pojedinih institucija BiH. Zahvaljujući Politikama proaktivne transparentnosti koje su usvojene 2018. godine, kojima je potvrđena važnost pristupa informacijama, ali i kojima su definisani dokumenti od javnog značaja, određeni broj institucija BiH je unaprijedio svoj rezultat.

Istraživanje otvorenosti (Regionalni indeks otvorenosti), pokazuje unapređenje otvorenosti Vijeća ministara BiH, koje je ostvarilo rezultat od 75,54%, u odnosu na prošlu ali i protekle godine. Kada je riječ o otvorenosti ministarstava, devet državnih ministarstava zadovoljavaju u prosjeku oko 53% postavljenih indikatora. Dva ministarstva na nivou Bosne i Hercegovine koja zadovoljavaju preko 70% postavljenih indikatora i koja su ostvarila značajan napredak kada su  otvorenost i transparentnost u pitanju jesu Ministarstvo komunikacija i prometa BiH sa 75,35% i Ministarstvo civilnih poslova BiH sa 70,32% zadovoljenih indikatora. Kada je riječ o organima uprave bitno je istaći i to da  Ured  koordinatora za reformu javne uprave sa 86,63% i Direkcija za evropske integracije sa 84,59% zadovoljenih indikatora ostvaruju najbolji rezultat kada su u pitanju otvorenost i transparentnost u Bosni i Hercegovini, ali i najbolje rezultate u regiji.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!