Ispunjeno manjim dijelom

Transparentnost VSTV i poboljšanja kapaciteta UDT-a

Partije: DF | Oblasti: Pravna država

Neophodno je razmotriti mogućnost uspostavljanja zasebnog budžeta za pravosudne institucije, kao i ojačati odgovornosti VSTV-a, putem pojačanja transparentnosti u njihovom radu te poboljšanja kapaciteta UDT-a. Uz sve to, neophodno je poboljšati saradnju sa zakonodavnom i izvršnom vlasti.

Obrazloženje

U toku mandata Vijeća ministara BiH obećanje je ispunjeno u manjoj mjeri.

Izvor: Izborni program 2018.

Na 24. redovnoj sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine 28.1.2021 Vijeće ministara BiH donijelo je Odluku o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za pristup bazi sudskih odluka Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) Bosne i Hercegovine. Donošenjem ove odluke podržan je prijedlog VSTV-a BiH da se baza sudskih odluka Odjela za sudsku dokumentaciju i edukaciju Sekretarijata VSTV-a BiH otvori za javnost bez naknade.

Na prijedlog Ministarstva pravde BiH, Vijeće ministara je na 41. sjednici, održanoj 23.6.2021. godine, utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV) BiH.

Prijedlogom zakona uređuju se pitanja koja je potrebno hitno riješiti kako bi se poboljšao integritet i omogućilo efikasnije i transparentnije funkcioniranje pravosuđa i VSTV-a, a što je jedan od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Prijedlog zakona zasnovan je na principima integriteta nosilaca pravosudnih funkcija, transparentnosti rada, principu dvostepenosti pri odlučivanju i principu odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, 23.6.2021.

Kako se navodi u saopćenju Vijeća ministara BiH, osnovna pitanja koja su uređena u ovom prijedlogu zakona spada sljedeće: sukob interesa članova VSTV-a, izvještaji o imovini sudija i tužilaca, što uključuje i same članove VSTV-a te njihova provjera, osnivanje Jedinice za integritet unutar Sekretarijata VSTV-a, pravni lijekovi protiv odluka o imenovanju i pojedine izmjene i dopune u vezi sa disciplinskim prekršajima i disciplinskim postupcima koji se vode protiv sudija i tužilaca. Naglasili su da se izmjenama i dopunama ovog zakona uvodi obaveza sudija i tužilaca, odnosno članova VSTV-a da se izjasne, tj. izvijeste o svojoj imovini i interesima. 

Izvještaj o imovini jedna je od konkretnih mjera za koju Venecijanska komisija Vijeća Evrope zahtijeva da bude “uspostavljena s ciljem borbe protiv korupcije u pravosuđu”. 

Saopćenje, Vijeće ministara BiH, 23.6.2021.

Kako se navodi na web stranici Parlamentarne skupštine BiH, još uvijek se čeka na pokretanje procedure.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!