U progresu

Transparentnost rada

Opštine: Novo Sarajevo

Svi procesi bit će transparentni, javni i dostupni te “hirurški” očišćeni od korupcije i nepotizma, koji nemaju mjesto u našim redovima.

Izvor: Hasan Tanović program

Na novoj web stranici Općine Novo Sarajevo predviđena je kategorija “PITANJA I INICIJATIVE” u kojoj bi seće se mjesečno trebali objavljivati svi zahtjevi, pitanja i inicijative građana podnesene tokom tekućeg mjeseca. Na toj podstranici građani bi trebali svakodnevno imati uvid u rješenost njihovih zahtjeva i predloženih projekata, kao i službe koja je zadužena za realizaciju istih.

I 2023. godine, nastavljen je projekat “Javna rasprava Lokal” kojim je unaprijeđena komunikacija sa građanima i svim zainteresovanim stranama, a kojih interesuje rad Općine, Općinskog načelnika i Općinskog vijeća. Sjednice Općinskog vijeća od 2022. godine se prenose LIVE putem YOUTUBE kanala Općine, čime je također unapređen transparentan rad ovog organa.

Krajem marta 2021. godine potpisan je Memorandum o saradnji između Općine Novo Sarajevo i UG „Zašto ne“. U svom obraćanju načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović istakao je kako se radi o jednom  veoma značajnom projektu čiji je cilj da se unaprijedi i poveća otvorenost i javnost rada ove lokalne zajednice, te da se omogući adekvatno uključivanje građana u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.

Jako je važno da se unaprijedi komunikacija sa građanima, jer mi smo tu radi građana i sve svoje kapacitete trebamo staviti njima na raspolaganje, a ovo je jedinstven način da se svi zainteresirani aktivno uključe u odlučivanje i zajedničko rješavanje problema.

Hasan Tanović 31.3.2021.

Općina Novo Sarajevo je prihvatila i  realizirala preporuke Udruženja “Zašto ne” koje u okviru projekta “Lokalni index otvorenosti” prati i analizira otvorenost rada lokalnih samouprava, a koje su date Općini Novo Sarajevo za ovu godinu u cilju unapređenja. Prema izvještaju za 2021. godinu, Općina Novo Sarajevo je ostvarila napredak za 16 % po principu transparentnosti, pristupačnosti, integriteta i učinkovitosti. Ukupni rezultat otvorenosti Općine Novo Sarajevo za 2022. godinu iznosi 80.27%, dok ukupni Open data rezultat iznosi 36.3%. Rezultati po domenama iznose: transparentnost 54.45%, pristupačnost 47.37%, učinkovitost 100.00% i integritet 80.00%.

Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID) pokrenula je projekat E-uprave čijom realizacijom bi poboljšala transparentnosti  i smanjila  korupcija u procedurama koje provode nadležni organi. Fokus aktivnosti je na digitalizaciji ovih postupaka, te na omogućavanju automatizacije procedura koje će imati pozitivan uticaj na građane i poslovni sektor u BiH. Prezentaciji navedenih aktivnosti krajem januara 2021. godine prisustvovao je i načelnik Novog Sarajeva Hasan Tanović. Realizacija ovog projekta predviđena je u narednih pet godina.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!