Ispunjeno manjim dijelom

Transparentnost javnih nabavki

Partije: DNS | Oblasti: Pravna država

Zahtijevamo da se sve javne nabavke objavljuju na sajtovima onih subjekata koji ih raspisuju, da javnost ima uvid u to ko je pobijedio na javnom pozivu, te za što i po kojim uslovima je dobio posao ili da daje usluge

Prema Izvještaju o monitoringu postupaka javnih nabavki u 2015. godini, ugovorni organi su usvojili dosta preporuka iz prethodnih izvještaja o monitoringu postupaka javnih nabavki. Takođe, ostvareni su značajni rezultati kroz izvršen monitoring postupaka javnih nabavki u 2015. godini. Primjećena je pozitivna reakcija ugovornih organa na provođenje monitoringa koje vrši Agencija.

Ukupna vrijednost dodjeljenih ugovora u periodu od 1.1. do 31.12.2015. godine iznosila je 1.310.729.893,40 KM. Detaljna analiza dodjeljenih ugovora i vrijednosti zaključenih ugovora bit će prikazana u Godišnjem izvještaju o dodjeljenim ugovorima u postupcima javnih nabavki u 2015. godini.

U skladu sa Pravilnikom o monitoringu javnih nabavki Agencija je dužna da vrši i monitoringe odluka Ureda za žalbe. U 2015. godini URŽ je zaprimio 2.011 žalbi, od čega je 1.695 riješio.

U Izvještaju o monitoringu su navedena najčešće greške i odstupanja u postupcima javnih nabavki u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine, te date preporuke mogu se odnositi i na provođenje novog Zakon i obuke trenera i službenika za javne nabake.

Prema podacima iz Izvještaja o reviziji Konsolidovanog godišnjeg finansijskog izvještaja za korisnike budžeta Republike Srpske za period 01.01. do 31.12.2015. godine, u 35 pojedinačnih izvještaja o reviziji uglavnom nisu utvrđene značajne nepravilnosti u primjeni Zakona o javnim nabavkama.

Na 154. sjednici Vlade Republike Srpske (30.11.2017.) prihvaćena je Informaciju o realizaciji Strategije borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj (2013-2017).

U Informaciji se navodi da je naprјeđen sistem javnih nabavki i uspostavljen mehanizam sa ciljem efikasnijeg načina trošenja javnih sredstava. Napravljena je analiza efekata izmjena i dopuna zakona na smanjenje korupcije u javnim nabavkama u Republici Srpskoj i u skladu sa tim donesen je Zakon. Kroz interne akte poboljšana je kontrola javnih nabavki i izvršena procjena primjene akata.

Glavna  služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske nije imala primjedbi na postupke, osim jedne sugestije a to je da se objave na internet stranici. Izvršena procjena svrsihodnosti svakog postupka javnih nabavki.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!