Neispunjeno

Toplifikacija

Opštine: Banja Luka

Započećemo rekonstrukciju i modernizaciju toplifikacionog sistema i obezbijediti proširenje njegovih kapaciteta.

Obrazloženje

U Izvještaju o radu gradonačelnikа i gradske uprave Banja Luka za 2013. godinu navodi se da je projekat „Modernizacija sistema toplifikacije“ prijavljen na III poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013.

“Opšti cilj predmetnog projekta je smanjenje troškova grijanja za sve korisnike usluga Toplane na pordučju grada Banja Luka i grada Karlovca putem modernizacije postojećih sistema toplifikacije. Aktivnosti koje bi se realizovale iz odobrenih sredstava bile bi izrada kompletne dokumentacije za modernizaciju sistema toplifikacije (studija izvodljivosti, idejni projekat, glavni projekat, analiza troškova i dobiti, investiciona studija) i izrada akcionog plana modernizacije sistema toplifikacije uz razrađenu finansijsku konstrukciju, te identifikovane sve učesnike i naznačene uloge i dinamiku. Izrada navedene dokumentacije je preduslov za zatvaranje finansijske konstrukcije modernizacije sistema toplifikacije u gradu Banjaluka kroz apliciranje na sredstva odgovarajućih fondova i kredita (EBRD, EIB, KfW) i sl. Ukupna vrijednost projekta za Grad Banjaluku iznosi 300.000,00 EUR, od čega se 83% sredstava povlači iz IPA fondova, dok iznos od 17% predstavlja sufinansiranje od strane Grada kroz plate tri zaposlena u Odsjeku.”

U Izvještaju o radu gradonačelnikа i gradske uprave Banja Luka za 2015. godinu ponovljeno je da je ovaj projekat prijavljen zajedno sa gradom Karlovcem, na III poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru IPA prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, ali nije bilo vijesti o daljem toku njegove realizacije.

U julu 2016. godine Skupština grada Banjaluka usvojila je informaciju o mogućnosti finansiranja projekta daljinskog grijanja Banjaluke od Evropske banke za obnovu i razvoj putem obezbjeđenja zajma od 15 miliona eura. U avgustu 2016. godine potpisano je mandatno pismo o operativnom i finansijskom restrukturiranju u okviru ovog kredita. Nije bilo konkretnih aktivnosti na otpočinjanju ovih projekata u aktuelnom mandatu.

Izvor: Program “Banja Luka najbolje zna“

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!